Avoin yo, Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata terveyskäyttäytymisen muutosvaiheita ja -mekanismeja tunnistamalla erilaisia muutosta välittäviä tekijöitä
  • osaa hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa kohderyhmän segmentoinnissa
  • osaa laatia tarveanalyysin ja asettaa sen pohjalta mitattavat tavoitteet sekä suunnitella perustellut intervention toimenpiteet
  • tuntee prosessi- ja tulosarvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä intervention arviointisuunnitelmassa
  • ymmärtää kohderyhmän osallistamisen tärkeyden ja osaa hyödyntää suunnittelussa kohderyhmän osallistamisen menetelmiä
  • tuntee terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelun periaatteita ja malleja sekä osaa hyödyntää niitä intervention suunnittelussa  

Koulutuksen sisältö

Terveyskäyttäytymisen muutos
Intervention suunnittelumalli
Kohderyhmän segmentointi ja osallistaminen suunnitteluun
Tarveanalyysi, tavoitteiden asettaminen, interventiotoimien suunnittelu
Prosessi- ja tulosarviointi

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä opintokokonaisuutta sekä osa terveystieteiden perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet

Avainsanat

  • terveyden edistäminen
  • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi