Avoin yo, Terveystiedon monitieteinen aineopintokokonaisuus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Terveystiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 •  osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti terveystieto-oppiaineen sisältöjä ja erilaisia oppimisympäristöjä opetuksessa
 •  osaa tehdä pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja ja rakentaa oppimista edistävää ilmapiiriä
 •  osaa analysoida oppilaantuntemuksen merkitystä terveystiedon oppimis- ja opetusprosessin kannalta
 •  osaa arvioida ja kehittää terveystiedon opettajan asiantuntijuuttaan
 •  osaa tunnistaa opetustyöhön liittyvän eettisen vastuunsa sekä arvioida tilanteita ja ratkaisuja tästä näkökulmasta
 •  osaa soveltaa kansallisia opetussuunnitelmia ja tuntee opetustyötä ohjaavat keskeiset säädökset ja ohjeet

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • LLTY011 Ravitsemus ja liikunta (luentokurssi) (4 op)
 • TTMA1001 Terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja (3 op)
 • TERV116 Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä (3 op)
 • TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen (6 op)
 • TERV107 Terveystiedon opettajaharjoittelu (6 op)
 • TERV111 Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa (4 op)

Terveystiedon aineopintojen valinnaiset opintojaksot

 • TTMA1002 Seksuaaliterveys (3 op)
 • TTMA1003 Ihminen, ympäristö ja terveys (3 op)
 • TTMA1004 Mielenterveys ja tunneosaaminen (3 op)
 • TTMA1005 Terveyttä edistävä uni (3 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystiedon monitieteisestä aineopintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto

Avainsanat

 • terveyskasvatus
 • terveystieto
 • terveys

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi