Avoin yo, Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250,00 Euroa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnoissa saat perustiedot erityisesti lasten ja nuorten terveydestä ja terveystottumuksista, -asenteista ja -tiedoista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Opinnoissa käyt läpi terveyden edistämiseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, tavoitteita, tehtäviä ja toimintamuotoja. Opintojen tavoitteena on, että omaksut perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulun terveyden edistämistyötä ja erityisesti terveystiedon opetusta. Opinnoissa sovellat teoriatietoa käytäntöön erilaisten tehtävien avulla. Lisäksi opinnot tukevat tiedonhankintataitojen sekä tieteellisen kirjoittamisen ja ajattelun taitojen oppimista. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa aineopintoihin.

Terveystiedon opinnot pätevöittävät terveystieto -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä terveystiedon perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I (2 op)
 • KTEP012 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä II (3 op)
 • TTMP1001 Terveystiedon perusteet (4 op)
 • TTMP1002 Terveystiedon sisällöt I - Tupakka ja päihteet (3 op)
 • LBIY1001 Ihmisen liikkumisen biologiset perusteet (4 op)
 • KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op)
 • TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op)
 • LTKY003 Liikunnan ensiapukurssi (1 op)

HUOM! Mikäli olet jo suorittanut LBIY1001 Ihmisen liikkumisen biologiset perusteet (4 op) tai vastaavat opinnot, suoritetaan LBIY1001 -opintojakson sijasta opintojaksot:

 • KTEP013 Vanheneminen ja terveys I (2 op)
 • TERV007 Terveystiedon sisällöt I – Kulttuuri ja terveys (3 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystiedon monitieteisestä opintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveyden edistäminen
 • terveystieto
 • terveys
 • liikunta

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi