Avoin yo, Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella laajasti mediakulttuuria ja viestintää sekä tiedonhallinnan merkitystä terveystiedon opettajan työn kannalta
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti digitaalisia oppimisympäristöjä ja mobiilioppimista sekä sosiaalisen median sovelluksia terveystiedon opetus-oppimisprosessissa
 • tuottaa, analysoida ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä
 • pohtia viestintään, tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä opettajan työssä

Koulutuksen sisältö

 • Viestintä ja mediakulttuuri: kriittinen mediakasvatus, medialukutaito, tiedonhallinta
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveystiedon opetuksessa: mobiilioppiminen ja sosiaalisen median sovellukset, henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE, personal learning environment), verkko-opetus
 • Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen ja arviointi
 • Tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset
 • Digitaalisten ympäristöjen terveysvaikutukset

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä aineopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto

Avainsanat

 • terveystiedon oppiminen
 • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi