Avoin yo, Terveystieteiden aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
37 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Koulutuksen sisältö

Terveystieteiden aineopinnoissa on fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisältöjä. Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan terveyteen, toimintakykyyn ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisiä näkökulmia on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja toimintakykyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Terveystieteiden aineopinnoissa laajennetaan osaamista ja ymmärrystä suunnittelu- ja arviointitaidoissa sekä kuntoutusprosessin ja terveysviestinnän alalla. Lisäksi syvennetään tietoja terveyden biologisista perusteista, fyysisen aktiivisuuden, vanhenemisen ja toimintakyvyn yhteydestä sekä urheilijan terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Opinnot sopivat liikunta-, sosiaali- ja terveysalalle aikoville tai näillä työskenteleville sekä järjestötyössä toimiville tai muuten terveyden sisällöistä kiinnostuneille. Opintoja voi suositella sivuaineeksi esimerkiksi liikunnan, yhteiskuntatieteiden tai psykologian tutkintoihin tähtääville opiskelijoille.

HUOM! Mikäli sinulla on AMK tai opisto-asteen tutkinto ja tavoitteenasi on TtM-tutkinnon suorittaminen, tutustu haluamasi pääaineen täydentäviin opintoihin.

 

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 

KTEA008 Viestintä terveystieteissä (6 op)

KTEA010 Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä ( 6 op)

KTEA011 Kuntoutus ja terveystieteet (4 op)

KTEA012 Urheilijan terveys (3 op)

KTEA013 Liikunta ja vanheneminen (4 op)

KTEA015 Terveystieteiden etiikan perusteet (4 op)

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)

KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)

KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystieteiden aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveyden edistäminen
  • terveyskasvatus
  • liikuntalääketiede
  • kansanterveys
  • terveystieteet
  • fysioterapia
  • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi