Avoin yo, Terveystieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
36 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
540 Euroa

Tavoite

Tavoitteet voivat vaihdella sen mukaan mitä valinnaisia opintojaksoja opiskelija valitsee. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida liikunnan hyötyjä ja riskejä eri sukupuoli- ja ikäryhmissä ja terveydentilaltaan erilaisissa ryhmissä
 • osaa arvioida liikunnan ja kuntoutuksen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
 • osaa soveltaa terveyteen liittyvän viestinnän periaatteita omassa toiminnassaan
 • osaa suunnitella ja arvioida terveysohjelmia ja laatia projektisuunnitelman
 • osaa soveltaa terveystieteisiin liittyvän tutkimus- ja virkamiesetiikan perusteita ja tunnistaa eri tilanteissa esiintyviä eettisiä näkökohtia
 • osaa argumentoida omat näkökantansa suullisesti ja kirjallisesti ja ottaa huomioon muiden esittämiä argumentteja
 • osaa arvioida terveystieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen

Koulutuksen sisältö

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op)
 • TTIA1003 Terveysviestintä (3 op)
 • TTIA1004 Terveystieteiden etiikan perusteet (3 op)
 • KTEA012 Urheilijan terveys (4 op)
 • KTEA013 Liikunta ja vanheneminen (4 op)
 • FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat (5 op)
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)

Valinnaiset opintojaksot

 • KTEY008 Basics of Epidemiology (3 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)
 • TTIP1005 Ravitsemus, terveys ja liikunta (2–6 op)
 • KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)
 • KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystieteiden aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveyden edistäminen
 • terveyskasvatus
 • liikuntalääketiede
 • kansanterveys
 • terveystieteet
 • fysioterapia
 • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi