Avoin yo, Terveystieteiden perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
27 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
270 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...

 • tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
 • osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
 • osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
 • osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
 • osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
 • osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-. yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
 • osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
 • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Terveystieteiden perusopinnoissa on fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisältöjä. Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan terveyteen, toimintakykyyn ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisiä näkökulmia on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja toimintakykyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa aineopintoihin.

Opinnot sopivat liikunta-, sosiaali- ja terveysalalle aikoville tai näillä työskenteleville sekä järjestötyössä toimiville tai muuten terveyden sisällöistä kiinnostuneille. Opintoja voi suositella sivuaineeksi esimerkiksi liikunnan, yhteiskuntatieteiden tai psykologian tutkintoihin tähtääville opiskelijoille.

HUOM! Mikäli sinulla on amk- tai opistoasteen tutkinto ja tavoitteenasi on TtM-tutkinnon suorittaminen, tutustu haluamasi pääaineen täydentäviin opintoihin.

 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

KTEP500 Terveystieteiden opiskelu ja asiantuntijuus (1 op)

KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I (2 op)

KTEP012 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä II (3 op)

KTEP002 Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet (4 op)

LBIY1001 Ihmisen liikkumisen bilologiset perusteet (4 op)

KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op)

KTEP013 Vanheneminen ja terveys I (2 op)

KTEP014 Vanheneminen ja terveys II (4 op)

KTEP006 Toimintakyky ja kuntoutus (2 op)

LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystieteiden perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveyden edistäminen
 • terveyskasvatus
 • liikuntalääketiede
 • kansanterveys
 • terveystieteet
 • fysioterapia
 • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi