Avoin yo, Terveystieteiden perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
26 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
390 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...

 • tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
 • osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
 • osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
 • osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
 • osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
 • osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
 • osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
 • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)
 • LBIP010 Fysiologian perusteet (2–4 op)
 • LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot (2 op)
 • TTIP1002 Terveyden edistäminen (3–4 op)
 • TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys (4 op)
 • TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen (2 op)
 • LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (2 op)
 • LLTY011 Ravitsemus ja liikunta (luentokurssi) (4 op)
 • LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot terveystieteiden perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveyden edistäminen
 • terveyskasvatus
 • liikuntalääketiede
 • kansanterveys
 • terveystieteet
 • fysioterapia
 • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi