Avoin yo, Tiedonhankintamenetelmät, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
1 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
15 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 •  osaa käsitteellistää ja jäsentää tiedontarpeensa omasta tutkimusaiheestaan
 •  ymmärtää tiedonhankintasuunnitelman merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimusprosessissa
 •  löytää ja tunnistaa luotettavia tiedonhankintakanavia taloustieteiden julkaisukäytäntöjen pohjalta
 •  osaa valita oman tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tiedonlähteet
 •  löytää omaa tutkimusaihettaan kuvaavia hakutermejä ja pystyy yhdistämään ne hakulauseeksi
 •  osaa arvioida hakutulosten tieteellisyyttä
 •  pystyy kriittisesti arvioimaan hakutuloksia ja muokkaamaan hakua
 •  tuntee viittauskäytännöt ja tiedon käytön eettiset periaatteet
 •  osaa käyttää RefWorksia viitteidenhallinnassa

Koulutuksen sisältö

 • Kauppatieteiden julkaisukäytännöt, oman tutkimusaiheen analysointi ja hakutermien löytäminen, keskeiset taloustieteiden tiedonlähteet ja keskeisten taloustieteiden tietokantojen hakutoiminnot ja haun muokkaaminen, hakutulosten kriittinen arviointi. Tiedonhankintasuunnitelman soveltaminen tutkimusprosessissa.
 • Tiedon käytön eettiset periaatteet, viitteiden tallentaminen, viittauskäytännöt.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. 

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • tiedonhankinta

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi