Avoin yo, Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

 • kerätä määrällisen tutkimusaineiston ja valita siihen sopivan tilastollisen analyysimenetelmän

 • analysoida määrällistä tutkimusaineistoa tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin

 • raportoida tuloksia määrällisen tutkimusperinteen mukaisesti

 • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

 • arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat määrällisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (ks. KTKA2021 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, näyttökoe). 

Koulutuksen sisältö

 

KTKA2020 Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojakson sisältö:

 • muuttujien muokkaaminen
 • tilastollinen päättely
 • yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit
 • efektin koko
 • tutkimuksen luotettavuus
 • sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta
 • tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa
 • tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet
 • määrällisen tutkimuksen lukutaito
 • SPSS-ohjelmiston käyttö

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen/erityispedagogiikan/varhaiskasvatustieteen/aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede

Avainsanat

 • määrälliset tutkimusmenetelmät

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi