Avoin yo, Tieteellisen toiminnan perusteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson jälkeen opiskelija

- tietää erilaisten tieteenfilosofioiden perusteita ja vaikutuksia
- ymmärtää metodisten ratkaisujen edellytyksiä ja rajoituksia
- hahmottaa tiedettä kokonaisuutena
- osaa pohtia kriittisesti tieteen mahdollisuuksia ja heikkouksia
- on tutustunut tutkimusetiikan periaatteisiin

Koulutuksen sisältö

 

Opintojaksolla käsiteltävät aihealueet:

  • Tieteenfilosofia ja sen perustehtävät
  • Tieteellisen selittämisen ja ymmärtämisen peruskysymyksiä
  • Kausaalisuus, lainalaisuudet ja kausaalinen selittäminen
  • Mitä ovat tieteelliset teoriat
  • Tieteen kehitys ja edistyminen
  • Tieteellisen ihmiskuvan vahvuuksia ja heikkouksia
  • Liikunta- ja terveystieteet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
  • Johdatus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen
  • Johdatus tutkimuksen eettisten periaatteisiin

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi