Avoin yo, Tieteen teoria, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa tieteellisen ajattelutavan, miten tieteessä pyritään kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään erilaisia tutkimuskohteita. Opiskelija osaa kuvata tieteellisen tutkimusprosessin ongelman ja tutkimuskysymyksen muotoilusta ja ongelman käsittelystä aina päätelmien tekemiseen ja julkaisuun saakka. Hän ymmärtää tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin liittyviä filosofisia ja metodologisia näkemyksiä ja niiden merkityksen tutkimustyössä. Opiskelija hahmottaa tieteellisen tiedon, tiedeyhteisön, tiedeinstituution ja näiden rakenteiden luonteen ja merkityksen.

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan tunnistaa akateemisen asiantuntijatyön luonteen ja merkityksen

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja niihin liittyviä metodologisia ja filosofisia kysymyksiä. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellisen tiedon muodostaminen, tiedon luonne ja tieteentekemiseen kytkeytyvien keskeisten käsitteiden määritteleminen, sekä tiedon arvo ja kytkentä tieteen ja tutkimuksen etiikkaan, samoin teorioiden rooli tieteen tekemisessä.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • tieteen teoria

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi