Avoin yo, Tiimi&Työnantaja -projektikurssi, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  •  tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä
  •  hyödyntää osaamistaan monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä
  •  asettaa projektille tavoitteita, laatia projektisuunnitelman, arvioida ajankäyttöä ja tehtävien työmääriä, toteuttaa projektin monitieteisessä tiimissä ja esitellä projektin tulokset asiakkaalle ja vertaisryhmälle
  •  toimia vastuullisesti osana monitieteistä ja/tai monikulttuurista projektitiimiä sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Koulutuksen sisältö

Tiimi ja Työnantaja -projektikurssi on käytännönläheinen opintojakso, jolla harjaannutat työelämässä tarvittavaa osaamista ja verkostoidut muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opintojakso suoritetaan toteuttamalla kehittämisprojekti oikealle asiakkaalle monitieteisessä tiimissä.

Sisältö: Projektityöskentelyyn johdattavat aloitusluennot tai –tehtävät sekä kehittämisprojektin toteuttaminen omalle asiakkaalle. Projektissa tiimi tuottaa asiakkaalle uusia ideoita ja tuoretta tietoa organisaation eri osa-alueiden ja toimintojen kehittämiseen monitieteisestä näkökulmasta.

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • projekti
  • tiimityöskentely

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi