Avoin yo, Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää ryhmädynamiikan merkityksen ryhmä- ja tiimityön organisoinnissa ja toteutuksessa
  • motivoinnin merkityksen tiimin/ryhmän tavoitteiden saavuttamiselle
  • ymmärtää tiimin ja ryhmän väliset eroavaisuudet organisoitumisen muotona
  • tunnistaa tiimin/ryhmän elinkaaren vaiheet, ja osaa suhteuttaa sovellettavia johtamiskäytänteitä elinkaaren suhteen.

Koulutuksen sisältö

  • Tiimit ja ryhmät, ja niiden erot
  • Johtaminen ja johtajuus tiimeissä ja ryhmissä
  • Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen osana ryhmädynamiikkaa
  • Motivaatio, yhteistyö ja vuorovaikutus ryhmissä

Lisätietoja

Opintojakso on osa henkilöstöjohtamisen perusopintoja ja johtamisen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

  • tiimi- ja ryhmätyön organisointi
  • johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi