Avoin yo, Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata tunne- ja vuorovaikutusoppimista käsitteenä sekä yksilö- ja ryhmätason ilmiönä
  • ilmaista selkeästi omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita minäviesteillä
  • hallitsee kuuntelutaitoja
  • ratkaista vuorovaikutusongelmia
  • tunnistaa ryhmän kehittämisen perusmenetelmiä
  • kuvata systeemisiä lähestymistapoja vuorovaikutusongelmien ratkaisemiseen

Koulutuksen sisältö

Tunne- ja vuorovaikutustaidot teoriassa ja käytännössä: minäviestit, kuuntelun taidot, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentelyn kehittämisen perusmenetelmät sekä yhteistyön ja vastuunoton taidot.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

  • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi