Avoin yo, Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojaksot ODKA2110 ja ODKA2120 suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa omaa ammatillisen identiteetin kasvun jatkuvana prosessina
  • hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa
  • osaa soveltaa monipuolisesti draaman oppimispotentiaalia yhteiskunnan eri sektoreilla
  • osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa draamaopettajana

Koulutuksen sisältö

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

  • Draamaopettajan ammatillisuus ja pedagoginen ajattelu ja toiminta
  • Oman oppimisen reflektointi
  • Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena
  • Oma asiantuntijuus opiskelijoiden oppimisen tukena

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa draamakasvatuksen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainsanat

  • draamakasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi