Avoin yo, Vanheneminen ja kansanterveys, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vanhenemisen väestötasoisena ilmiönä

 • tietää gerontologian peruskäsitteet

 • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia

 • ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin

 • osaa nimetä iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareita yksilö- ja väestötasolla ja tietää niiden käytön periaatteet

 • osaa selittää toimintakyvyn käsitteen ja nimetä toimintakyvyn arviointimenetelmiä

 • ymmärtää ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaatteet väestötasolla

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa ne pääosin etänä.

Opintojakson sisältö:

 • Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana 

 • Gerontologian teoreettiset perusteet

 • Väestönmuutos ja työelämä

 • Ikä, vanheneminen, sairastavuus, toimintakyky ja kuolleisuus

 • Vanhuus ja ageismi

 • Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen

 • Aktiivisena vanheneminen

 • Ympäristön ja teknologian merkitys vanhusten hyvinvoinnille

 • Yksinäisyys, mieliala ja hyvinvointi vanhuudessa

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveystieto
 • terveys
 • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi