Avoin yo, Varhaiskasvatustieteen aineopinnot, lv. 2019–2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350,00 Euroa

Tavoite

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja kompetensseja. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee lapsia koskevat keskeiset kehitys- ja oppimisteoriat
 • ymmärtää lapsuuden ja varhaispedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat
 • osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 • ymmärtää työyhteisön ryhmäilmiöitä ja omaa työssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja
 • hallitsee varhaiskasvatusalan tutkimuksessa käytettävän käsitteistön
 • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa
 • tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä
 • osaa laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Jos olet aloittanut aineopintosi ennen 1.8.2017 ja haluat tehdä tämän kurssin syyslukukaudella 2017, ilmoittaudu seuraavalle kurssille

 • KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät, syksy 2017 (5 op) HUOM! Tämä on vanhan ops:n mukainen opintojakso. Tarkempaa tietoa kurssille osallistumisesta löytyy jakson Korppi-sivulta.

Jos olet aloittanut aineopintosi 1.8.2017 jälkeen, määrällisten tutkimusmenetelmien osuus koostuu kahdesta opintojaksosta.

 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op) (tämä jakso suoritetaan ennen KTKA2020 -opintojaksoa)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Sisältöopinnot:

 • VKTA1010 Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki (5 op)
 • VKTA1020 Monimuotoinen lapsuus (5 op)
 • VKTA1039 Pedagoginen asiantuntijuus ja ammatillinen kehittyminen (5 op)

Proseminaari / Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen JA harjoittelu:

 • VKTA4200 Proseminaari (10 op)

tai

 • VKTA3005 Harjoittelu: Tutustuminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin (5 op) ja
 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot varhaiskasvatustieteen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • varhaiskasvatustiede
 • kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi