Avoin yo, Varhaismodernin ajan tutkimus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tunnistaa kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden, ihmisten ja yhteisöjen moraali- ja ohjausjärjestelmien, sääntöjen, arvojen, käyttäytymisen, tapojen ja tottumusten siirtymisen tärkeimpiä mekanismeja
  • ymmärtää aikakauden uskonnollisten ja valtiollisten konfliktien sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten murrosten merkityksen
  • pystyy analysoimaan maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä
  • kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallista kehitystä ja rakennetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia
  • kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut sekä niiden merkityksen omassa ajassaan ja myöhemmin
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Koulutuksen sisältö

Sisältö

Opintojakso perehdyttää varhaismodernin ajan tutkimuksen perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivinen läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi