Avoin yo, Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaa hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
 • hahmottaa viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
 • tunnistaa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
 • tuntee sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tuntee mediamaiseman keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op)
 • VIJP1002 Organisaatioviestintä (5 op)
 • VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op)
 • VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)
 • VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot viestinnän ja median perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • journalistiikka
 • viestintä ja media
 • yhteisöviestintä
 • viestinnän ja median perusopinnot
 • puheviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi