Avoin yo, Viestinnän ja median perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Viestinnän ja median perusopinnot antavat valmiuksia mm. hahmottaa viestinnän ja median erilaisia ilmiöitä yhteiskunnassa,

 • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä sosiaalisen median aseman mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä,
 • kehittää viestinnällä vaikuttamisen sekä organisaatio- ja ryhmäviestinnän taitoja,
 • tuntea viestinnän eettiset ja juridiset normit sekä
 • tarkastella kriittisesti julkisuutta ja mediaa

Opinnoissa tarkastellaan työelämää viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työelämän viestinnän erityisalueita ovat mm. vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistaminen ja työhyvinvointia.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
 • VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
 • VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op
 • VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
 • VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot viestinnän ja median perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • journalistiikka
 • viestintä ja media
 • yhteisöviestintä
 • viestinnän ja median perusopinnot
 • puheviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi