Avoin yo, Viestinnän johtamisen aineopinnot , lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Viestinnän johtamisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 •  tuntee viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
 •  hallitsee erityisesti mainetyön, sidosryhmäviestinnän, kriisiviestinnän ja viestinnän tutkimuksen prosessit osana organisaation toimintaa.
 •  pystyy soveltamaan viestinnän johtamisen keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
 •  opiskelija tunnistaa viestinnän johtamiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Viestinnän johtamisen (Corporate Communication) aineopinnoissa tarkastellaan organisaation viestintää ja vuorovaikutusta erilaisten sidosryhmien kanssa perinteisissä ja uusissa toimintaympäristöissä. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa viestintää, jolla tuetaan organisaation toimintaedellytyksiä, rakennetaan organisaation sidosryhmäsuhteita ja luodaan yhteisiä merkityksiä sekä edellytyksiä dialogille.

Viestinnän johtamisen aineopintojen keskeisiä teemoja ovat maineenhallinta ja kriisiviestintä, organisaation identiteetin ja kulttuurin rakentaminen, mediasuhteet sekä vuorovaikutteinen sidosryhmäviestintä perinteisissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Opinnot harjaannuttavat toimimaan viestinnän tutkimus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa, julkisella sektorilla sekä järjestökentällä.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opinnot:

 • YCCA2150 Corporate reputation management (5 op)
 • YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)
 • YCCA2170 Media Relations (5 op)

Muut opinnot:

 • YCCA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)

Valinnaiset opinnot:

 • YCCA2210 Sisältöstrategia (5 op)
 • YCCA2180 Global public relations (5 op)
 • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
 • YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
 • YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
 • YMAA2140 International Marketing (5 op)
 • JSBA7140 Projektin hallinta (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot viestinnän johtamisen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • strateginen johtaminen
 • yritysviestintä
 • viestinnän johtaminen
 • johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi