Avoin yo, Vuorovaikutus ja yhteistyö, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
 • kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
 • tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
 • soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
 • oma vuorovaikutusosaaminen

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • opetus
 • ohjaus
 • kasvatustiede
 • kasvatussosiologia
 • kasvatuspsykologia
 • oppiminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi