Avoin yo, Vuorovaikutus työorganisaatiossa, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää viestinnän perustavan roolin organisaation rakentumisessa

  • osaa tunnistaa ja analysoida työorganisaation erilaisia viestinnän virtoja 

  • osaa tunnistaa erilaisia viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita työorganisaatiossa ja löytää ratkaisuja työpaikan viestinnän kehittämiseen

  • osaa reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan työelämän näkökulmasta 

Koulutuksen sisältö

Opintojakso perehdyttää viestinnän ja vuorovaikutuksen perustavaan rooliin organisaatioissa. Jakso lisää ymmärrystä siitä, miten viestinnällä ja vuorovaikutuksella työorganisaation toimintaa, miten organisaatiokulttuuri rakentuu ja miten rakennetaan osallistavaa ja yhdenvertaisuutta vaalivaa työyhteisöä.

Tarkastelemalla työorganisaation viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä toimivan, inklusiivisen ja innovatiivisen työorganisaation rakentamisessa opintojakso edistää osaltaan YK:n kestävän kehityksen päämääriä 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta innovaatioita ja infrastruktuureja ja 10 Eriarvoisuuden vähentäminen. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa henkilöstöjohtamisen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • henkilöstörekrytointi
  • henkilöstöjohtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi