Avoin yo, Yhteiskunnalliset aatteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija 

  • tuntee yhteiskunnallisen ajattelun keskeisimmät suuntaukset
  • osaa arvioida niiden reformistista sanomaa 
  • osaa asettaa ajatussuuntaukset historiallisiin konteksteihinsa

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnallisen ajattelun keskeisimpiin suuntauksiin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • aate- ja käsitehistoria
  • historian aineopinnot
  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi