Avoin yo, Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen suuntauksia ja niiden keskeisiä piirteitä
  • selittää erilaisten sosiaalisten kategorioiden ja ryhmäkuuluvuuksien (esim. vammaisuus, sukupuoli, ikä) yhteyksiä yksilön identiteettityölle ja syrjinnän kokemuksille
  • analysoida pedagogisia käytäntöjä inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta
  • soveltaa valtauttavan kasvatuksen periaatteita opetuksessa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
  • intersektionaalisuus
  • emansipatorinen tutkimus
  • kriittinen pedagogiikka
  • inklusiivinen kasvatus

Lisätietoja

Opintojakso on osa erityispedagogiikan aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • erityispedagogiikka

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi