Avoin yo, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, filosofian opintosuunta, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen tai filosofisen ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen ja filosofisen tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja teorioiden tarjoamista näkökulmista. Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ja suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Yhdistettyinä opettajan pedagogisiin opintoihin yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, 35 op, filosofian opintosuunta yhdessä edeltävien opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja filosofiassa.

Aineopintojen filosofian opintosuuntaan sisältyvät opintojaksot:

Filosofian opintosuunnan menetelmäopinnot 15 op:

    FILA170 Logiikka (5 op)
    FILA164 Tietoteoria (5 op)
    FILA2003 Praktikum (5 op)

Filosofian opintosuunnan pakolliset opinnot 20 op:

    FILA2011 Filosofian historia (5 op)
    FILA140 Etiikka (5 op)
    FILA2012 Metafysiikka (5 op)
    FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • filosofia
  • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi