Avoin yo, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, sosiologian opintosuunta, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen tai filosofisen ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.

Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen ja filosofisen tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja teorioiden tarjoamista näkökulmista.

Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.

Koulutuksen sisältö

Aineopintojen sosiologian opintosuuntaan sisältyvät opintojaksot

Sosiologian opintosuunnan menetelmäopinnot 15 op:

    YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
    YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
    YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Sosiologian opintosuunnan pakolliset opinnot 20 op:

    SOSA115 Sosiologian historia (5 op)
    SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5 op)
    SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)
    KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintojen, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiaalitieteet
  • sosiologia
  • yhteiskuntatieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi