Avoin yo, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, sosiologian opintosuunta, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
40-61 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
600 Euroa

Tavoite

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen tai filosofisen ajattelun ja tutkimuksen historiaa sekä tärkeimpiä nykysuuntauksia.

Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen ja filosofisen tiedon muodostamisen ja perustelun tapoihin sekä tutkimusmenetelmiin, ja hän osaa soveltaa niitä eettisesti perustellulla tavalla tutkimustyössä. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkimustiedon ja teorioiden tarjoamista näkökulmista.

Opiskelija on perehtynyt valitsemansa tieteenalan käsitteisiin ja tutkimusalaan.

Opiskelijalla on valmiudet siirtyä maisteriopintoihin valitsemassaan opintosuunnassa.

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman aineopinnot muille kuin yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille koostuvat menetelmäopinnoista ja tieteenalan sisältöopinnoista. Päästäkseen yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman tiettyyn opintosuuntaan, tulee opiskelijan suorittaa kyseisen maisteriohjelman opintosuunnan määrittelemät menetelmä- ja sisältöopinnot aineopinnoissa.

Aineopintojen sosiologian opintosuuntaan sisältyvät opintojaksot

Sosiologian opintosuunnan menetelmäopinnot:

 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • FILA170 Logiikka (5 op)
 • FILA164 Tietoteoria (5 op)
 • FILA2004 Filosofian praktikum (5 op)
 • FILY4001 Tieteen etiikka (5 op)
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op)

Sosiologian opintosuunnan sisältöopinnot:

 • SOSA115 Sosiologian historia (5 op)
 • SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5 op)
 • SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)
 • SOSA2012 Taloussosiologia (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintojen, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

 • sosiaalitieteet
 • sosiologia
 • yhteiskuntatieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi