Avoin yo, Yrittäjyyden perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

    • nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
    • selittää muutokset yrittäjyyden eri sosiaalisissa ja taloudellisissa merkityksissä
    • nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
    • havainnoida eettiset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat yrittäjyydessä
    • eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen

     • yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
     • yrittäjyyden eri käsitteet ja ilmenemismuodot,
     • yrittäjyysprosessin vaiheet ja yrittäjänä epäonnistuminen
     • erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
     • yritystoiminnan kasvustrategiat
     • sosiaalinen yrittäjyys, eettisyys ja kestävä kehitys yrittäjyydessä 
     • exit-strategiat

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Lisätietoja

Opintojakso on osa liiketoimintaosaamisen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • yrittäjyys

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi