Avoimia yliopisto-opintoja Jämsässä

Avoin yliopisto tarjoaa yliopistotason opintojen opiskelumahdollisuuden Jämsässä. Syksyllä 2019 tarjolla on psykologian perusopintokokonaisuus sekä Tieteen etiikka -opintojakso. Tammikuussa 2020 alkaa Tieteenteoria -opintojakso. Kasvatustieteen perusopintojen lähiryhmä jatkaa opintoja.

Psykologian perusopinnot Jämsässä

Syyskuussa 2019 Jämsässä on mahdollista aloittaa psykologian perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) suorittaminen avoimina yliopisto-opintoina. Opinnot voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina paikallisen ohjatun ryhmän tukemana ja innostamana. Jämsän psykologian opinnoissa paikallisen ryhmän ohjaajana toimii yliopistotutkija, psykologian dosentti Kati Vasalampi.

Mitä psykologian opiskelu on?

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsemme arjen haasteisiin yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Psykologinen tieto antaa työkaluja monille eri elämänalueille lapsuudesta vanhuuteen.

Psykologian perusopinnot sopivat sinulle, joka

  • olet kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta eri ikävaiheissa
  • olet hakeutumassa esim. psykologian, kasvatus- ja opetus- tai terveys- ja sosiaali-alan opintoihin/ tutkintokoulutukseen
  • toimit esim. asiakaspalvelu- tai esimies/johtotehtävissä ja kaipaat työhösi ammatillista lisäpätevyyttä
  • haluat täydentää esim. talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden opintojasi 

Tähän ryhmään ilmoittautuminen on päättynyt. Opinnot toteutetaan 10.9.2019 - 31.7.2020 välisenä aikana.  Opetuksen järjestämisestä vastaa yhteistyöoppilaitoksena Jämsän Kristillinen kansanopisto

Tutustu Jämsän korkeakouluopintojen tarjontaan kokonaisuudessaan Jämsän kaupungin verkkosivuilla.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat avoimet kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.