Avoimia yliopisto-opintoja Viitasaarella

Avoin yliopisto tarjoaa yliopistotason opintojen opiskelumahdollisuuden Viitasaarella. Keväällä 2020 järjestetään aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus sekä Johtamisen ja johtajuuden perusteet -opintojakso, joka on osa henkilöstöjohtamisen perusopintoja.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Viitasaarella

Tammikuussa 2020 on Viitasaarella mahdollista aloittaa aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden (25 opintopistettä) suorittaminen avoimina yliopisto-opintoina.

Opinnot voit suorittaa paikallisen ohjatun ryhmän tukemana ja innostamana. 

Mitä aikuiskasvatustieteen opiskelu on?

Aikuiskasvatustieteen opinnoissa pohdit aikuista oppijana muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Opinnoissa tutustut alan teemoihin aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen ja aikuiskasvatuksen käytäntöjen näkökulmista, teorian ja käytännön vuoropuheluna. Samalla pääset hyödyntämään omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi. 

Aikuiskasvatustieteen opinnot sopivat sinulle, joka 

  • haluat kehittyä ja saada ammatillista lisäpätevyyttä opettajana, ohjaajana ja aikuiskoulutuksen suunnittelijana  
  • olet hakeutumassa opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin  
  • olet kiinnostunut työssä oppimisesta ja henkilöstön kehittämisestä 

Tutustu aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen (25 op). Opinnot alkavat 16.1.2020, ja ne suoritetaan 31.12.2020 mennessä. Muut tapaamiskerrat sovitaan ryhmän kanssa erikseen. Keväälle on suunniteltu alustavasti 7 ja syksylle 3 ryhmätapaamista. Ryhmäohjauksen järjestäminen edellyttää noin 10 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti etäopiskellen. 

Perusopintojen jälkeen on mahdollista jatkaa opiskelua aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin.

Ilmoittautuminen Viitasaaren perusopintoryhmään 1.11.-31.12.2019 

Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op

Kiinnostavatko johtamiseen ja johtajuuteen liittyvät kysymykset? Opintojakso käsittelee laajasti johtajuutta ja johtamisajattelua ajankohtaisten teemojen ja johtamisteorioiden valossa. Sisältöjä ovat muun muassa strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, vastuullinen liiketoiminta, arvot ja etiikka. 

Opintojen jälkeen  

  • hallitset erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet  
  • osaat arvioida johtamista ja johtajuutta eri toimintaympäristöissä 
  • osaat arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamistyössä 
  • tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista 
  • hallitset johtamisen ja johtajuuden keskeiset perusteoriat ja käsitteet 
  • osaat arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan esimiehen työhön 

Opintojakso sisältyy henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuteen (27 op), joten jos jatkat opintojasi, sinulla on jo yksi opintojakso suoritettuna. Perusopinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Jos opintoihin on riittävästi kiinnostusta, voidaan jatkossa harkita myös muiden opintojaksojen järjestämistä paikkakunnalla. 

Opinnot alkavat lähitapaamisella 25.1.2020 klo 10–15. Kevään muut ohjaustapaamiset ovat 19.2., 24.3. ja 29.4. klo 17.00–18.30. Opinnot suoritetaan 31.7.2020 mennessä. Ryhmäohjauksen järjestäminen edellyttää noin 10 osallistujaa. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän, opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti etäopiskellen. 

Avoimet yliopisto-opinnot ovat kaikille avoimia iästä ja koulutustaustasta riippumatta. 

Tutustu ja ilmoittaudu Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op -opintojaksoon. Ilmoittaudu jakson lisäksi myös Viitasaaren opintoryhmään. Ilmoittautumisaika on 1.11.–31.12.2019. 

Tutustu Viitasaaren korkeakouluopintojen tarjontaan kokonaisuudessaan Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla.