Osaamista koulutus- ja kasvatusalojen ammattilaisille

JYU avoimessa saat osaamista, jota tarvitset koulutus-, kasvatus- ja ohjausalan työssä.  Opiskele joustavasti avoimessa - siellä missä sinä vaikutat!

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa mm. erityispedagogiikka, psykologia, perheopinnot, nuorisotutkimus, draamakasvatus ja kasvatustieteet varhaiskasvatustieteestä aikuiskasvatustieteeseen. Uutuuksina myös esi- ja alkuopetuksen perusopinnot ja Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus. Aineenopettajan kelpoisuuden voit opiskella useissa eri oppiaineissa.

Millaista osaamista sinä tarvitset? JYU avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti, pääosin verkon välityksellä, vaikkapa työn ohella. Saat urallesi näkökulmia ja osaamista tutkittuun tietoon pohjautuen. Voit tähdätä myös Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. 

Opinnot ovat avoimet kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Monessa oppiaineessa voit opiskella perus- ja aineopintokokonaisuudet. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia tutkintojen osia.

Opinnoista näkökulmia ja pätevyyttä

Osaamista opetukseen digiympäristöissä

Taitoja ja osaamista tutkimukseen pohjautuen

Kasvatustieteitä laajasti 

Näkökulmia johtamiseen


Avoin sinulle: Opinnot JYU avoimessa

  • Opiskele joustavasti sinulle sopivassa laajuudessa
  • Aloita ympäri vuoden
  • Valtaosa opinnoista on opiskeltavissa etäyhteyksin
  • Ilmoittautuminen opintojaksokohtaisesti
  • Ei pohjakoulutusvaatimuksia
  • Opintojen hinta on 15 e / opintopiste

Mitkä opinnot sopivat minulle?
Kaipaatko tukea opintojen valintaan?

JYU avoimessa saat tukea opintoihisi niin opintojen aikana kuin jo niiden suunnitteluvaiheessa.