Avoimia yliopisto-opintoja Jämsässä

Kysyimme paikallisilta työnantajilta ja elinkeinotoimijoilta Jämsän alueen osaamistarpeita. Vastaamme niihin muun muassa paikallisesti ohjatulla opintotarjonnalla. Mitä Jämsän alueella on suunnitteilla? Miten pääsee mukaan? Lue alta tarkempia tietoja.

Muistathan, että valtaosa JYU avoimen yliopiston opinnoista on opiskeltavissa verkon välityksellä. Alueellisesti tarjottavat opintomahdollisuudet tuovat paikallisesti tukea opintojen suorittamiseen.

Opiskele erityispedagogiikkaa ohjatusti paikallisessa ryhmässä

Erityispedagogiikka sopii heille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Esimerkiksi luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö hyötyvät erityispedagogiikan opinnoista. Niiden keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Perusopintojen jälkeen on mahdollista hakea erityisopettajaopintoihin tai jatkaa opintoja aineopintoihin.

Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus (laajuus 25 opintopistettä, opintomaksu 375 euroa) tarjoaa erinomaista pohjaa kasvatusalan työssä toimimiseen ja alan akateemisten opintojen jatkamiseen. Opiskelu ei ole päätoimista ja se onnistuu esimerkikisi työn ohella.

Jämsässä ja sen lähialueilla asuville erityispedagogiikan opiskelusta kiinnostuneille tarjotaan ryhmämuotoista ohjausta peruopintokokonaisuuden suorittamisen tueksi. Osaavan opettajan tuki ja ohjaus sekä samojen opintojen parissa opiskelevien vertaistuki auttavat opintojen suorittamisessa ja tuovat opiskeluun yhteisöllisyyttä. Ryhmässä tavoitellaan opintokokonaisuuden suorittamista vuoden kuluessa.

Erityispedagogiikan opintoihin sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä, tutustumiskäyntejä sekä erilaisia pienryhmissä ja itsenäisesti työstettäviä tehtäviä. Myös tentti tulee suoritusmuotona tutuksi. Mahdollisessa paikallisessa ryhmässä käsitellään sisältöteemoja yhdessä materiaalien ja tehtävien pohjalta, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä peilataan niitä alan tutkimustietoon ja teoreettisiin lähtökohtiin.