Osaamista työelämään avoimesta: Opi uutta, päivitä osaamistasi, tähtää tutkintoon!

Osaaminen on pääomaa niin työntekijälle kuin työnantajalle. Avoimessa yliopistossa opit joustavasti, opiskellen JYU:n opetussuunnitelmien mukaisesti täsmäosaamista yksittäisiltä kursseilta tai syvempää ymmärrystä opintokokonaisuuksista.

Osaamisen kehittäminen ja ajantasaisuus ovat menestystekijä niin organisaatioille kuin myös työuraansa rakentaville yksilöille. Millaisia osaamistarpeita teidän työpaikallanne on?

Avoimen yliopiston opintotarjonnasta voi valita opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä täsmäkursseja noin 50 oppiaineen ja monitieteisten opintojen joukosta.

Avoimen yliopiston opinnot ovat avoimia kaikille, pohjakoulutukseen katsomatta. Ne tuovat uutta tietoa, osaamista ja ymmärrystä niin työntekijälle kuin työyhteisöön. Tieto auttaa kehittymään ja kehittämään työelämässä. 

Avoimesta yliopistosta tietoja ja taitoja muuttuvaan työelämään

Kyky ja into oppia ja omaksua uutta tuovat joustavuutta muutostilanteissa. Oikea tieto on välttämätön kehittämisen tausta. Innovaatioihin tarvitaan uuden tiedon lisäksi uusia näkökulmia ja kykyä yhdistää asioita uudella tavalla.

Avoimen yliopiston opinnoissa tutkittua tietoa etsitään erilaisista lähteistä ja käsitellään analysoiden ja keskustellen. Opiskelu on tavoitteellista ja se tapahtuu pääosin sähköisissä ympäristöissä. Opiskelu valmentaa tärkeisiin työelämätaitoihin.

Avoimen yliopiston opinnot luovat pohjan mahdolliselle pitkäjänteiselle tavoitteelliselle opiskelulle: avoimen yliopiston väylä on monelle sujuva tie tutkintoon.


Opiskelu avoimessa yliopistossa – joustavasti tarpeen mukaan, työn ohella: 

  • Laajat verkko-opiskelun mahdollisuudet: opiskele paikkakunnasta riippumatta
  • Opiskelu on mahdollista työn ohella, oman aikataulun mukaan. Suuressa osassa opinnoista ilmoittautuminen käy milloin vain
  • Valtaosassa oppiaineista opintomateriaali on saatavilla sähköisesti
  • Opiskele opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja tarpeen mukaan, suoritustavoissa monia vaihtoehtoja
  • Avoimessa voit opiskella yksin tai ryhmässä. Löytyisikö työtovereista porukka, oppii uutta ja kehittää yhdessä? 
  • Opintojen hinta on 15 € / opintopiste – tukeeko sinun työnantajasi osaamisen kehittämistä?
  • Opiskelua osaavassa ohjauksessa: avoimen yliopiston laadukkaat neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukena kaikille opiskelijoille. 

Tutustu avoimen yliopiston laajaan opintotarjontaan

Tule Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, opintojaksot, suoritustavat ja aikataulut oppiaineiden sivuilta ja opintotietojärjestelmästämme. Oppiaineiden yhteyshenkilöt ovat apunasi. Tutustu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopiston opintotarjontaan.

Kehitä työpaikkasi osaamista: Esimerkkejä  opintomahdollisuuksista

Liiketoimintaosaaminen: Ymmärrä bisnestä

 

KENELLE: Liiketoimintaosaamisesta on hyötyä kaikilla aloilla, kaikenlaisissa organisaatiossa ja hyvin monenlaisissa tehtävissä.

HYÖDYT: Opinnot tarjoavat monipuolista osaamista ja laajan näkökulman erilaisten organisaatioiden toimintaan. Johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen teemat ovat erinomainen tuki myös esimerkiksi tulosvastuullisiin tai lähijohtajan tehtäviin.

MITEN: Opinnoissa pääset tarkastelemaan käytäntöä teorian näkökulmasta, ja päinvastoin. Voit suorittaa opinnot työn ohella oman aikataulusi mukaan, joustavin ja itsenäisin suoritustavoin. Tarjoamme myös lähiopetusta Helsingissä ja Jyväskylässä.

Ota bisnes haltuun – aloita kauppatieteiden opiskelu jo tänään. 

Henkilöstöjohtaminen: 
Voimavarana ihmiset

 

KENELLE: Ihan kaikille työyhteisöissä toimiville. Ihmisten johtaminen on merkityksellistä organisaation menestykselle.

HYÖDYT: Henkilöstöjohtamisen opinnoissa sovellat tutkimukseen perustuvaa tietoa käytäntöön. Opit ymmärtämään työtä, työyhteisöjä ja niiden tavoitteellista toimintaa. Useat tehtävät antavat myös mahdollisuuden oman organisaatiosi kehittämiseen. Voit opiskella muun muassa työhyvinvoinnin johtamista ja henkilöstön kehittämistä, sekä valita kiinnostuksesi mukaan opintoja esimerkiksi rekrytointiin tai työn ja perheen suhteeseen liittyen.

MITEN: Opinnoissa etenet johtamisen ja johtajuuden, eli managementin ja leadershipin, perusteiden kautta kohti henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Voit osallistua lähiopetukseen Helsingissä tai Jyväskylässä, mutta voit myös suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti etäopintoina oman aikataulusi mukaan.

Haasta itsesi kasvamaan paremmaksi ihmisten johtajaksi – voit aloittaa opinnot jo tänään. 

Viestintä & journalistiikka: Viesteistä toimintaan

 

KENELLE: Heille, jotka haluavat vaikuttaa erilaisissa yhteisöissä, organisaatioissa ja yhteiskunnassa, yritysten ja organisaatioiden kehittäjille, viestijöille, median parissa toimiville. Toimittajille, opettajille, johtajille, sihteereille, suunnittelijoille, kouluttajille ja median kuluttajille.

HYÖDYT: Viestintä & journalistiikka -perusopinnoissa saat ymmärrystä siitä miten ja miksi viestinnällä ja medialla vaikutetaan. Ne nostavat esiin vuorovaikutuksen merkityksen ja keinoja sen kehittämiseen työelämässä. Viestintä ja vuorovaikutus ovat työelämän kehittämisen ydintä, joka koskettaa kaikkea toimintaa. 

MITEN: Asiantuntevassa opissa, keskustellen ja perehtyen. Monella jaksolla saat peilata tutkittua tietoa ja teoriaa työssä kohtaamiasi kysymyksiin sekä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnot ovat suoritettavissa pääosin verkon välityksellä. Lähiopetusta tarjotaan Helsingissä ja Jyväskylässä ilta- ja viikonloppuaikoina. Opiskelija voi valita hänelle parhaiten sopivat suoritustavat

Tartu viestinnän ja journalistiikan kysymyksiin oikeaan tietoon perustuen, kriittisesti ja rakentavasti kehittäen.

Aikuiskasvatustiede: Oppimista ja asiantuntijuutta

 

 KENELLE: Heille, jotka kehittävät ja kehittyvät työelämässä. Aikuisen oppiminen on nyt erittäin ajankohtaista. Työelämä muuttuu ja haastaa samalla meidät yhä vahvemmin pohtimaan oman osaamisemme ja voimavarojemme sekä yhteisöjemme kehittämistä.

HYÖDYT: Aikuiskasvatustieteen vahvuus on sen monipuolisuus. Se kattaa laajasti aikuisen elämänalueet ja moninaiset vuorovaikutustilanteet. Opiskelija saa uusia näkökulmia aikuisen kehitykseen ja oppimiseen. Aikuiskasvatustiede tarjoaa myös käytännöllisiä työkaluja ohjaukseen ja valmentamiseen. Jos mietit, että mitä hyötyä sinulle on aikuiskasvatustieteestä, niin me täällä vastaamme, että mihin siitä ei olisi hyötyä?

MITEN: Opinnoissa perehdyt tutkimustietoon käytännöllisen soveltavalla otteella. Toteutamme opiskelussa käytännössä oppiaineemme ideaa: mahdollistamme aikuisen oppimisen joustavilla opiskelutavoilla, etäopiskellen ja verkkovälitteisesti. Voit jaksokohtaisesti valita, opiskeletko itsenäisesti omaan tahtiisi vai haluatko pohdiskella esimerkiksi verkkokursseilla oppisisältöjä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Tule rohkeasti toteuttamaan toimijuuttasi ja valitse aikuiskasvatustiede.

Gerontologia: Paras mahdollinen toimintakyky  

 

KENELLE: Kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin ihmisen vanhenemista ja elämänkulkua. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opettajille, eri ikäisten ihmisten kanssa toimiville ja vanhustyötä tekeville. Kaikille heille, jotka haluavat laahentaa osaamistaan ihmisen vanhenemista koskevaan tutkittuun tietoon perustuen.

HYÖDYT: Perehdyt gerontologian perusopinnoissa monitieteisesti toimintakykyyn ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Saat tietoa ja ymmärrystä ihmisen vanhenemiseen liittyen terveydestä, ravitsemuksesta, ympäristöstä, liikkumisesta sekä fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.

MITEN: Omaan elämänvaiheeseesi sopivalla tavalla, missä ja milloin tahansa – omaan tahtiisi. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkon välityksellä etäopintoina. Ne voi aloittaa koska tahansa.

Edistä toimintakykyä ja aktiivista vanhenemista tutkittuun tietoon nojaten.
Osaamista työelämään avoimesta: Opi uutta, päivitä osaamistasi, tähtää tutkintoon!