Projektiosaamisen opinnot avoimessa yliopistossa

Keinoja menestyksekkääseen projektityöskentelyyn

Lähes kaikilla aloilla toimitaan ja tähdätään tavoitteisiin projekti- ja hanketyön keinoin. Nämä opinnot tarjoavat tutkittua tietoa ja ymmärrystä muun muassa projektityön perusteista, ryhmien ja tiimien johtamiseen ja organisoitumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä asiakastarpeen merkityksestä.

Opintojen kolmella jaksolla opit soveltamaan tietoa ja teoriaa käytäntöön. Saat valmiuksia menestyksekkääseen projektityöskentelyyn ja opit sitä käytännössä  näissä opinnoissa opiskellaan projektityyppisesti. Voit opiskella kaikki jaksot tai valita niistä sinulle sopivimmat.

Projektiosaamisen opinnot (516 op) on laadittu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen opintosuunnan, informaatioteknologian tiedekunnan, avoimen yliopiston ja työelämäpalveluiden kanssa. Tarkistathan jaksojen esitietovaatimukset, sillä opinnot edellyttävät alan peruskäsitteiden ymmärrystä.

Kehitä työelämätaitoa:
Opi projektiosaamista 

Asiantuntija- ja tietotyön organisointi perustuu yhä useammin projektimuotoiseen työskentelyyn ja projektityöskentelyn osaaminen on oleellinen työelämätaito. Opinnot vastaavat niin työelämävalmiuksien kehittämiseen kuin jo työelämässä toimivien jatkuvan oppimisen tavoitteisiin. Ne tarjoavat monipuolisen ja monitieteisen näkökulman projektityöhön. 

Projektiosaamisen opintojen suunnittelussa on kartoitettu ja hyödynnetty monipuolisesti työelämän toimijoiden tarpeita sekä johtamisen alan asiantuntijoiden tietoja ja näkemyksiä.

Projektiosaamisen opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden (syksystä 2021 alkaen) - saat kuitenkin opinnot suoritettua sujuvasti vuoden aikana, kun aloitat Projektin hallinta -jaksosta heti syksyllä 
  • opiskelet tutkittua tietoa käytäntöön soveltaen 
  • opit uutta projektityöskentelyn keinoin ryhmässä
  • voit määrittää omaa opiskelutahtiasi itse
  • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina
Tutustu opintojaksoon
Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka -kurssi (5 op)

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa