Avoimen väylä psykologian opintoihin

Hae psykologian alan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Tee tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa psykologian tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Avoimen väylän kautta pääset opiskelemaan filosofian maisteriksi (ei psykologin ammattipätevyyttä).

Psykologian opinnoissa opit ymmärtämään psykologian eri sisältöalueita ja ilmiöitä, jotka voivat liittyä kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. 

Koulutus keskittyy ihmismielen teoreettiseen ymmärtämiseen antaen valmiudet tehdä psykologian alueella tutkimusta ja antaa opetusta sekä toimia muissa psykologian tuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia esimerkiksi tutkijoina, opettajina tai useissa muissa vastaavissa tehtävissä. Tutkinto ei kuitenkaan anna psykologin ammattipätevyyttä.

Haku ja opiskelijavalinta psykologian tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan avoimen erillishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Huom.! Psykologian väylältä ei voi hakea psykologin kelpoisuuden antaviin opintoihin, vaan tutkintonimike on filosofian maisteri. Voit työskennellä esimerkiksi tutkijana tai opettajana. Jos haluat opiskella psykologiksi, tutustu tähän psykologian tutkinto-ohjelmaan, josta tutkintonimike on psykologian maisteri.

Psykologian väylä (60 op)

25 op Psykologian perusopinnot*
35 op Psykologian aineopinnot*
*Perus- ja aineopinnot suoritettuna vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3).

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä 2023

Opiskelijavalinta:
Avoimen väylältä valitaan kymmenen (10) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Psykologian opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan psykologian perusopinnoista (25 op). Ensimmäisenä suoritetaan opintojakso PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op) ja sen jälkeen muut perusopintoihin sisältyvät opintojaksot vapaassa järjestyksessä. Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot suoritettuasi voit jatkaa edelleen psykologian aineopintoihin (35 op). 

Väyläopinnot (60 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: laskennallisesti noin 1–2 vuotta täysipäiväistä opiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa myös pidemmällä aikavälillä.
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen psykologian opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3,5–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jyväskylän yliopistossa ei ole maisterihakua psykologiaan. Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit kuitenkin hakea muihin soveltuviin maisteriohjelmiin. Tutustu JYU:n suomenkielisiin maisteriohjelmiin ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.