Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka järjestää psykoterapeuttikoulutusta, joka on psykoterapeuttikoulutusasetuksen (VNA 1120/2010) mukaista. Koulutus mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään 30 opintopisteen laajuiset psykologian tai psykiatrian opinnot sekä soveltuva aikaisempi tutkinto. Avoimen yliopiston tarjoamat psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot vastaavat hakijoilta edellytettäviä psykologian opintoja. Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (yhteensä 30 op) koostuvat psykologian perusopinnoista ja yhdestä aineopintojen opintojaksosta. 

Avoimessa yliopistossa järjestettävät opinnot

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) rakentuvat psykologian perusopinnoista (25 op) ja yhdestä aineopintojen opintojaksosta (5 op). Opinnoista suoritetaan ensin perusopinnot ja sen jälkeen aineopintojen opintojakso PSYA140 Kliininen psykologia II (5 op). Lisätietoja ja opintojaksoille ilmoittautuminen opinto-oppaastamme.