20.12.2017

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka järjestää psykoterapeuttikoulutusta, joka on psykoterapeuttikoulutusasetuksen (VNA 1120/2010) mukaista. Koulutus mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään 30 opintopisteen laajuiset psykologian tai psykiatrian opinnot sekä soveltuva aikaisempi tutkinto. Avoimen yliopiston tarjoamat psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot vastaavat hakijoilta edellytettäviä psykologian opintoja. Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (yhteensä 35 op) koostuvat psykologian perusopinnoista ja kahdesta aineopintojen opintojaksosta. 

Avoimessa yliopistossa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (35 op) rakentuvat psykologian perusopinnoista (25 op) ja kahdesta aineopintojen opintojaksosta (2 x 5 op). Opinnoista suoritetaan ensin perusopinnot ja sen jälkeen aineopintojen PSYA-alkuiset opintojaksot.