Usein kysyttyä avoimen väylästä sosiaalityön tutkintokoulutukseen

Haku ja opiskelijavalinta

Milloin voin hakea? Koulutukseen haetaan yliopistojen yhteisessä avoimen väylän haussa Opintopolku.fi -palvelussa. Keväällä 2023 hakuaika on 15.3.-30.3.2023.
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen väylä minua varten? Avoimen väylän sijaan sinun kannattaa tutustua hakumahdollisuuksiin suoraan maisterivaiheeseen eli sosiaalityön maisteriohjelmiin. Lue tiedekunnan sivulla olevien Opintopolku-linkkien kautta maisteriohjelmien valintaperusteet kevään 2023 yhteishaussa. Kevään 2024 yhteishakua koskevat tiedot ja mahdolliset muutokset tullaan julkaisemaan loka-marraskuun 2023 aikana.

Avoimen väylän haussa sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituksi voi tulla vain hakija, jolla ei ole korkeakoulututkintoa.
Voinko hakea Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmaan avoimen väylän lisäksi myös todistusvalinnan tai valintakoevalinnan kautta?
Kyllä, hakuvaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois. 
Mitä liitteitä tarvitsen hakua varten ja mihin mennessä ne tulee toimittaa? Kevään 2023 avoimen väylän erillishaussa liitteitä koskeva ohje Opintopolku.fi:ssa on seuraava: "Jos hakemuksen perusteena olevat opinnot valmistuvat hakukeväänä hakuajan päättymisen jälkeen, sinun tulee toimittaa 6.4.2023 mennessä opintorekisteriote siihen mennessä suorittamistasi opinnoista ja kirjoittamasi vapaamuotoinen selvitys kesken olevista opintojaksoista. Todistus ja/tai rekisteriote valmiista opinnoista/opintokokonaisuuksista tulee toimittaa 31.5.2023 mennessä. Lue täältä Jyväskylän yliopiston avoimen väylän hakemusliitteitä koskevalta ohjesivulta (päivittyy), mitä opintokokonaisuusmerkinnällä tarkoitetaan."

Liitteet toimitetaan sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta (tiedostot ladataan järjestelmässä täytetyn hakemuksen liitteeksi).
Miten perus- ja aineopinnot saa koottua eli, miten tilaan opintokokonaisuustodistuksen avoimessa yliopistossa suorittamistani opinnoista? Tilaa opintokokonaisuustodistus valmistuneista sosiaalityön perus- ja aineopinnoista ja lisää se Opintopolku.fi -palvelussa täyttämäsi hakemuksen liitteeksi. Lue tästä ohje todistuksen tilaamiseen. Huomioi, että todistuksen toimittaminen voi viedä aikaa noin 2-3 viikkoa tilauksesta.

Jos tarvitset opintokokonaisuustodistuksen sähköisesti yhteishaun liitteeksi, mainitsethan asiasta todistustilauksesi yhteydessä. Jos asiallasi on kiire, ota yhteyttä Opiskelun palvelupisteen henkilökuntaan puhelimitse sen jälkeen, kun olet tehnyt todistustilauksen (p. 029 441 8080, ma–pe klo 12–15).

Jos opintosi valmistuvat vasta huhti-toukokuun aikana, toimita 6.4.2023 mennessä opintosuoritusote siihen mennessä suorittamistasi opintojaksoista (ks. hakuliitteitä koskeva ohje edellä). Lue tästä ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.
Miten ja milloin opiskelijan valinnan tuloksista ilmoitetaan?
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Lue lisää opiskelijavalinnan tulosten julkaisuaikataulusta (päivittyy).
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Katso tämän verkkosivun alaosassa olevista linkeistä tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta.
Miten SORA-lainsäädäntö vaikuttaa hakuvaiheessa?
Katso ohjeistus hakijalle Opintopolku.fi -palvelussa tai yliopiston verkkosivuilla. Tämä tulee opinnoissa ajankohtaiseksi viimeistään sosiaalityön harjoittelujen yhteydessä.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää hakuun ja tutkinto-opiskeluun liittyvistä asioista?
Sosiaalityön tutkinto-opiskelua koskevien kysymysten osalta voit ottaa yhteyttä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalityön koulutussuunnittelija Ainoriitta Pölläseen. Huomioithan AHOTointiin liittyvän ohjeistuksen edempänä.

Yleisissä hakuasioissa voit ottaa yhteyttä JYU:n Hakijapalveluihin.
 


Väyläopinnot avoimessa yliopistossa ennen hakua

Miten ilmoittaudun opintoihin? Lue tästä ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.
Miten suunnittelen opintoni?
Lue tästä ohjeet sosiaalityön opintojen aloittamiseen. Tutustu myös opintojen malliaikataulutuksiin sivun alalaidassa.

Voit myös laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) väyläopinnoistasi ja saada siitä palautteen opintoneuvojaltamme.
Lue tästä ohjeet HOPS:n laatimiseen.
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?
Sosiaalityön perusopinnoissa STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op) -opintojaksoon sisältyy 10 työpäivän käytännön harjoittelu. Aineopinnoissa lähiopetusta on opintojaksoilla STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op) ja STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op).

Viestintä- ja kieliopintojen kurssien opiskeluun sisältyy kontaktiopetusta Jyväskylässä, Kokkolassa tai Helsingissä. Yleensä osa kontaktiopetuksesta toteutetaan lähiopetuksena ja osa reaaliaikaisena verkko-opetuksena. Jos kurssilla on lähiopetusta, se toteutetaan yleensä viikonloppuisin.
Mitä viestintä- ja kieliopintojen kursseja minun tulee suorittaa hakua varten? Lue tästä ohjeet kursseista, jotka voit suorittaa hakua varten JYU avoimessa. Sivulta löydät myös suorat linkit kursseille ilmoittautumiseen.
Voinko suorittaa väyläopintoja jossain toisessa yliopistossa?
Voit suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot hakua varten myös jossain toisessa yliopistossa. Perus- tai aineopintokokonaisuus kannattaa kuitenkin suorittaa valmiiksi siinä avoimessa yliopistossa, jossa olet sen opiskelun aloittanut.

Jos suoritat
sisällöllisesti vastaavia viestintä- ja kieliopintojen kursseja hakua varten jossain toisessa avoimessa yliopistossa, sinun tulee hakea niistä korvaavuuspäätös Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskukselta (Movi). Lue tästä ohjeet korvaavuuspäätöksen hakemiseen.
Milloin väyläopintojen tulee olla valmiina?
Kevään 2023 avoimen väylän erillishaussa hakuliitteet tulee toimittaa Opintopolku.fi -palvelun kautta viimeistään 31.5.2023 klo 15.00. Liitteiden toimittamisesta ohjeistetaan tarkemmin hakulomakkeella.

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa n. 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset on hyvä palauttaa arvioitavaksi viimeistään huhtikuun 2023 loppuun mennessä, jotta voit toimittaa edellytettävät hakuliitteet määräaikaan mennessä. Huomioithan opintojaksoilla ilmoitetut arviointiinottopäivät, joiden mukaisesti tehtävät otetaan arviointiin. 

 

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittaminen humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Miten opintoni alkavat hakua seuraavana syksynä? Entä voinko saada tukea opintojeni suunnitteluun ja aloittamiseen?
Opiskelija tekee opintojen alussa SISU-opintotietojärjestelmään henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS), minkä kautta hän sekä ilmoittautuu opintojaksojen toteutuksille ko. lukukautena että malliajoituksen avulla suunnittelee aikataulutusta tuleville periodeille.

Avoimen väylän kautta valituksi tulleet opiskelijat osallistuvat oppiaineen yhteisiin infotilaisuuksiin yliopisto-opintojen aloittamisesta. Jos kandidaatin tutkinnon valmistuminen on lähellä, opiskelija voi osallistua myös infoon maisteriseminaarityöskentelystä ja maisterintutkielman tekemisestä. Kandidaatin tutkinnon valmistuminen on kuitenkin opintojen alussa ensisijaista suhteessa maisterin tutkinnon aloittamiseen.

Avoimen väylän kautta valitut täydentävät sosiaalityön aineopintoja tiedekunnan opetuksessa opintojaksoilla STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op), STOA7005 kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) ja YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op). Opintojaksojen ajoituksesta on hyvä keskustella koulutussuunnittelijan kanssa, sillä ne edellytetään esitiedoiksi osaan syventävistä opinnoista. Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa sosiaalityön syventäviä opintoja jo kandivaiheessa. Ensisijaisesti suositellaan kuitenkin kandidaatin tutkinnon suorittamista valmiiksi ennen maisterivaiheeseen jatkamista.

Opiskelijalla on koko kandidaatti- että maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opintoihinsa ja niissä edistymiseen. Oppiaineen opiskelijat ovat aktiivisia, mikä näkyy mm. oppiaineen kanssa järjestettävissä yhteisissä tapahtumissa kuten kahvihetkinä tai illanviettoina, joihin eri vaiheen opiskelijat ovat tervetulleita.
Missä vaiheessa aiemmat opintoni siirretään Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin? Kaikkien uusien opiskelijoiden aiemmat opinnot käydään läpi syksyllä tutkinto-opintojen alkaessa. Kaikki opintojen siirrot ja/tai hyväksilukuasiat käsitellään järjestettävien yhteisten infotilaisuuksien jälkeen tilaisuuksissa annettujen ohjeisen mukaisesti.

Se, että opinnot eivät ole vielä Jyväskylän yliopiston opintorekisterissä siinä vaiheessa kun ottaa opintopaikan vastaan tai aloittaa opinnot ei ole ongelma. Näin ollen asiaan liittyen ei ole tarvitse olla yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöihin kesällä vaan asiasta ohjeistetaan yksityiskohtaisesti alkusyksyn infotilaisuuksissa.
Miten tutkinto-opiskelu eroaa avoimessa yliopistossa opiskelusta? Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu sosiaalityön oppiaineessa osallistumalla opetukseen arkisin. Suurin osa opetuksesta on lähiopetuksena tapahtuvaa kontaktiopetusta. Oleellinen osa opiskelua on vuorovaikutus niin opettajan kuin kanssaopiskelijoiden kesken mm. keskusteluiden ja pienryhmätyöskentelyn kautta. Opetukseen osallistuu usein myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Oppiaineella on käytössään läsnäololinjaus, joka selkeyttää asiaa.

Täysin verkko-opetuksena tai itsenäisesti opiskellen on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, koskettaa maisterivaihetta.

Kandidaattivaiheessa vapaavalintaisten opintojen osuus on maisterivaihetta suurempi. Opinnot on mahdollista valita Jyväskylän yliopiston laajasta opintotarjonnasta. Lisäksi vapaavalintaisiin opintoihin voi sisällyttää avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ja siten nopeuttaa valmistumistaan.
Onnistuuko yliopistossa opiskelu, jos on perheellinen / asuu toisella paikkakunnalla / ei pääse lähiopetukseen paikalle?
Onnistuu maisterivaiheen osalta, mutta se vaatii myös opiskelijalta enemmän, kuten esimerkiksi sitoutumista siihen, että matkustaa paikalle opetukseen ja on valmis tekemään töitä tavoitteensa eteen. Sosiaalityön kandidaattivaiheen opinnot järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena. Maisterivaiheessa verkko-opetuksessa tai itsenäisesti opiskellen voi suorittaa muutamia sosiaalityön syventävien opintojen opintojaksoja.

Asia kannattaa ottaa puheeksi koulutussuunnitteljan kanssa heti tutkinto-opintojen alkuvaiheessa.
Millaista kielitaitoa vaaditaan yliopistollisissa opinnoissa? Miten kielitaitoa voi parantaa ennen kuin hakee sisään yliopistoon? Voiko tutkinto-opiskelijana opiskella lisää kieliä? Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmat ovat suomenkielisiä eli opetusta annetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Maisterivaiheessa yksittäisiä opintojaksojen suorituskielenä on englanti.

Kandidaatin tutkintoon suoritetaan 15 op viestintä- ja kieliopintoja, jotka voivat sisältyä avoimen väylän kautta hakevalta edellytettäviin väyläopintoihin. Opiskelija voi edelleen parantaa viestintä- ja kieliosaamistaan Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (MOVI) kieliopintojen avulla. Suosittuja kieliä viime vuosien valinnoissa ovat olleet kotimaisten lisäksi mm. ranska ja espanja englannin rinnalla. Lisäksi tutkinto-opiskelija voi opiskella perusteet suomalaisesta viittomakielestä tai vaikka arabiasta.

Milloin saa sosiaalityöntekijän pätevyyden? Ja mikä taho sen myöntää ja pitääkö sitä hakea? Kun opiskelijalla on sosiaalityöstä pääaineen laajuiset akateemiset opinnot ja ylempi yliopistollinen tutkinto, hän hakee Valviran ohjeistuksen mukaan sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Opiskelijaa ohjeistetaan asiasta tarkemmin valmistumisvaiheessa.

Tilapäisenä toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävissä (Valvira).