Usein kysyttyä sosiaalityön maisteriohjelmiin tähtäävistä opinnoista

Haku ja opiskelijavalinta sosiaalityön maisteriohjelmiin

Milloin voin hakea? Hakea voit kerran vuodessa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.
Mitä opintoja minun tulee suorittaa hakua varten? Hakukelpoisuuteen edellytetään korkeakoulututkinto. Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna (35–60 op:n laajuinen) ja kokonaisuutena arvioitu sosiaalityön aineopintokokonaisuus vähintään hyvin tiedoin (3). Yksittäisten opintojaksojen luettelo arvosanoineen ei ole valintaperusteiden tarkoittama aineopintokokonaisuus. 

Lisäksi hakijalta edellytetään suomen kielen osaamista kielitaitovaatimusten mukaisesti (päivittyy).
Kuinka monta aloituspaikkaa on ja millä perusteella ne täytetään? Lue tiedekunnan sivulla olevien Opintopolku-linkkien kautta maisteriohjelmien valintaperusteet kevään 2023 yhteishaussa. Kevään 2024 yhteishakua koskevat tiedot ja mahdolliset muutokset tullaan julkaisemaan loka-marraskuun 2023 aikana. 
Voinko hakea sosiaalityön maisteriohjelmiin avoimen väylän kautta?
Avoimen väylän kautta on mahdollista hakea vain Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, joka on hakuvaihtoehto ensimmäiseen korkeakoulututkintoonsa tähtääville. Sen sijaan sosiaalityön maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulututkinnon sekä sen osana tai lisäksi suoritettujen sosiaalityön yliopisto-opintojen perusteella.
Milloin valintakoe järjestetään?
Opiskelijavalintaan ei sisälly valintakoetta. Valinta tehdään pisteyttämällä hakija valintakriteereiden pisteytyksen mukaisesti.
Onko aineopintojen arvosanoilla merkitystä? Valintaperusteiden mukaan koottujen aineopintojen tulee olla suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (3), lisäksi suorituksille lasketaan painotettu keskiarvo, joten kyllä, sitä enemmän pisteitä, mitä paremmat arvosanat.
Miten painotettu keskiarvo lasketaan?
Opiskelijavalinnassa sosiaalityön aineopintokokonaisuus pisteytetään laskemalla opintosuoritusten arvosanoista painotettu keskiarvo kolmen desimaalin tarkkuudella x 2.

Voit laskea aineopintojesi painotetun keskiarvon seuraavasti: 1) kerro kunkin numeerisesti arvioidun opintojakson arvosana jakson opintopistemäärällä, 2) laske kerrotut arvosanat yhteen ja 3) jaa yhteenlaskettu summa aineopintokokonaisuuden laajuudella.
Jos aineopintokokonaisuus ei ole valmis, voiko hakea? Valitettavasti et ole hakukelpoinen. Vain valmis ja koottu opintokokonaisuus huomioidaan.
Mitä liitteitä tarvitsen hakua varten ja mihin mennessä ne tulee toimittaa? Kevään 2023 yhteishaussa 1) kopio aiemmin korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta ja virallisesta tutkinnon opintorekisteriotteesta sekä 2) kopio virallisesta opintorekisteriotteesta ja mahdollisesti todistuksesta, joka sisältää sosiaalityön aineopintotasoisen opintokokonaisuuden tulee toimittaa hakua varten 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Liitteet toimitetaan sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta (tiedostot ladataan järjestelmässä täytetyn hakemuksen liitteeksi).
Miten aineopinnot saa koottua eli, miten tilaan opintokokonaisuustodistuksen avoimessa yliopistossa suorittamistani opinnoista? Tilaa opintokokonaisuustodistus valmistuneista sosiaalityön aineopinnoista ja lisää se Opintopolku.fi -palvelussa täyttämäsi hakemuksen liitteeksi. Lue tästä ohje todistuksen tilaamiseen. Huomioi, että todistuksen toimittaminen voi viedä aikaa noin 2-3 viikkoa tilauksesta.

Jos tarvitset opintokokonaisuustodistuksen sähköisesti yhteishaun liitteeksi, mainitsethan asiasta todistustilauksesi yhteydessä. Jos asiallasi on kiire, ota yhteyttä Opiskelun palvelupisteen henkilökuntaan puhelimitse sen jälkeen, kun olet tehnyt todistustilauksen (p. 029 441 8080, ma–pe klo 12–15).
Miten ja milloin opiskelijan valinnan tuloksista ilmoitetaan?
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Lue lisää opiskelijavalinnan tulosten julkaisuaikataulusta (päivittyy).
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Katso tämän verkkosivun alaosassa olevista linkeistä tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta.
Miten SORA-lainsäädäntö vaikuttaa hakuvaiheessa? Katso ohjeistus hakijalle Opintopolku.fi -palvelussa tai yliopiston verkkosivuilla. Tämä tulee opinnoissa ajankohtaiseksi viimeistään sosiaalityön harjoittelujen yhteydessä.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää hakuun ja tutkinto-opiskeluun liittyvistä asioista?
Sosiaalityön tutkinto-opiskelua koskevien kysymysten osalta voit ottaa yhteyttä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalityön koulutussuunnittelija Ainoriitta Pölläseen.  Huomioithan AHOTointiin liittyvän ohjeistuksen edempänä.

Yleisissä hakuasioissa voit ottaa yhteyttä JYU:n Hakijapalveluihin.


 

Opinnot avoimessa yliopistossa ennen hakua

Miten ilmoittaudun opintoihin? Lue tästä ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.
Olen suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon. Miten haen korvaavuuksia tutkintoni perusteella ja ilmoittaudun opintoihin? Lue tästä ohjeet korvaavuuksien (AHOT) hakemiseen ja ilmoittautumiseen. Sivulta löydät myös tiedon, mistä perus- ja aineopintoihin sisältyvistä opintojaksoista saat korvaavuudet ja mitä jää suoritettavaksi.
Mistä aloitan? Lue tästä ohjeet sosiaalityön opintojen aloittamiseen. Tutustu myös opintojen malliaikataulutuksiin sivun alalaidassa.
Voinko suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopintojen lisäksi jotain muita valmistumistani maisteriksi nopeuttavia opintoja avoimessa yliopistossa?
Jos olet suorittanut AMK- tai YAMK -tutkinnon, voit suorittaa avoimessa yliopistossa jo etukäteen myös seuraavalla sivulla listatut tieteen teorian ja englannin akateemisen tason opintojaksot, yhteensä 11 op.

Lisäksi voit tarvittaessa kehittää kielitaitoasi suorittamalla viestintä- ja kieliopintojen kursseja sekä metodista osaamistasi suorittamalla tilastotieteen opintoja (esim. TILP2400 Datan esittäminen ja analysointi 5op tai sen vanhempi versio TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op tai vaikka TILP350 SPSS-kurssi 2 op).

Ilmoittaudu opintojaksoille avoimen yliopiston opinto-oppaan kautta.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai tarvitsen ohjausta opintoihini? Sosiaalityön opintojen yhteyshenkilöiden yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Jos tarvitset ohjausta, voit varata henki
lökohtaisen verkko-ohjausajan Avoimen yliopiston ajanvaraus opinto-ohjaukseen -lomakkeella. Nähdäksesi ja täyttääksesi lomakkeet, sinun tulee kirjautua sisään HelpJYU:hun joko yliopiston käyttäjätunnuksella tai HelpJYU:n tunnuksella. Ohje tunnusten luomiseen löytyy myös kirjautumissivulta. Lisäksi järjestämme Avoin opinnoille -etäohjauspäiviä noin kerran kuukaudessa.


Maisterin tutkinnon suorittaminen humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Miten opintoni alkavat hakua seuraavana syksynä? Entä voinko saada tukea opintojeni suunnitteluun ja aloittamiseen?
Opiskelija tekee opintojen alussa SISU-opintotietojärjestelmään henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS), minkä kautta hän sekä ilmoittautuu opintojaksojen toteutuksille ko. lukukautena että malliajoituksen avulla suunnittelee aikataulutusta tuleville periodeille. Lisäksi sekä opintokokonaisuuksien koontipyynnöt että tutkintotodistuksen hakeminen tapahtuu HOPS:in kautta Sisu-järjestelmässä.

Jokainen aloittava opiskelija osallistuu oppiaineen yhteisiin infotilaisuuksiin opintojen aloittamisesta sekä maisteriseminaarityöskentelystä ja tutkielman tekemisestä. Opintojen alun ohjauksessa opiskelijan aiempien opintojen ja tutkintojen vaikutus maisterivaiheen opintoihin tarkistetaan ja sen mukaan määrätään mm. mahdollisia täydentäviä opintoja. Lisäksi tarkistetaan muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot.

Opiskelijalla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opinnoilleen ja niissä edistymiseen. Oppiaineen opiskelijat ovat aktiivisia, mikä näkyy mm. oppiaineen kanssa järjestettävissä yhteisissä tapahtumissa kuten kahvihetkinä tai illanviettoina, joihin eri vaiheen opiskelijat ovat tervetulleita.
Missä vaiheessa aiemmat opintoni siirretään Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin? Kaikkien uusien opiskelijoiden aiemmat opinnot käydään läpi syksyllä tutkinto-opintojen alkaessa. Kaikki opintojen siirrot ja/tai hyväksilukuasiat käsitellään järjestettävien yhteisten infotilaisuuksien jälkeen tilaisuuksissa annettujen ohjeisen mukaisesti.

Se, että opinnot eivät ole vielä opintorekisterissä JYU:n puolella siinä vaiheessa kun ottaa opintopaikan vastaan tai aloittaa opinnot ei ole ongelma. Näin ollen asiaan liittyen ei tarvitse olla yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöihin kesällä vaan asiasta ohjeistetaan yksityiskohtaisesti alkusyksyn infotilaisuuksissa.
Miten tutkinto-opiskelu eroaa avoimessa yliopistossa opiskelusta? Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu sosiaalityön oppiaineessa osallistumalla opetukseen arkisin. Suurin osa opetuksesta on lähiopetuksena tapahtuvaa kontaktiopetusta. Oleellinen osa opiskelua on vuorovaikutus niin opettajan kuin kanssaopiskelijoiden kesken mm. keskusteluiden, pienryhmäopetuksen kautta. Opetukseen osallistuu usein myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Oppiaineella on käytössään läsnäololinjaus, joka selkeyttää asiaa.

Täysin verkko-opetuksena tai itsenäisesti opiskellen on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.
Onnistuuko yliopistossa opiskelu, jos on perheellinen / asuu toisella paikkakunnalla / ei pääse lähiopetukseen paikalle?
Onnistuu, mutta se vaatii myös opiskelijalta enemmän, kuten esimerkiksi sitoutumista siihen, että matkustaa paikalle opetukseen ja on valmis tekemään töitä tavoitteensa eteen. Etänä voi suorittaa joitain opintojaksoja verkko-opetuksessa ja itsenäisesti pari jaksoa, joista esseen voi suorittaa etänä kun taas e-tentti vaatii tulemisen Jyväskylän yliopiston e-tenttitiloihin.

Kannattaa heti tutkinto-opintojen alussa sopia henkilökohtainen tapaaminen koulutussuunnittelijan ja/tai professorin kanssa ja miettiä realistisesti millaiseen tahtiin pystyy. Sen jälkeen katsotaan yhdessä, miten opinnoissa voi edetä hyödyntäen mm. verkko-opetustarjontaa ja itsenäistä opiskelua.
Onko opiskelutavoissa (esim. lähiopetuksen määrässä) eroa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisteriohjelmien välillä? Kokkolan yliopistokeskuksen Chydeniuksessa sosiaalityötä voi opiskella työssäkäyville aikuisille sopivilla opiskelutavoilla, ja opetus tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin.
Millaista kielitaitoa vaaditaan yliopistollisissa opinnoissa? Miten kielitaitoa voi parantaa ennen kuin hakee sisään yliopistoon? Voiko tutkinto-opiskelijana opiskella lisää kieliä? Sosiaalityön maisteriohjelma on suomenkielinen, mikä tarkoittaa, että opetus annetaan ja tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta syventävissä opinnoissa on myös täysin englanninkielinen verkko-opetusjakso.

Opiskelija voi myös maisterivaiheessa parantaa viestintä- ja kieliosaamistaan Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (MOVI) kieliopintojen avulla vaikkei YTM-tutkintoon sisällykään pakollisia kieliopintoja. AMK/YAMK-taustaisille maisteriohjelman opiskelijoille määrättävissä täydentävissä opinnoissa on mukana akateemista englantia 6 op:n verran. Nämä englannin kielen opinnot voi suorittaa jo etukäteen JYU avoimessa yliopistossa. Suosittuja kieliä viime vuosien valinnoissa ovat olleet kotimaisten lisäksi mm. ranska ja espanja englannin rinnalla. Lisäksi tutkinto-opiskelija voi opiskella perusteet suomalaisesta viittomakielestä tai vaikka arabiasta.

Milloin saa sosiaalityöntekijän pätevyyden? Ja mikä taho sen myöntää ja pitääkö sitä hakea? Kun opiskelijalla on sosiaalityöstä pääaineen laajuiset akateemiset opinnot ja ylempi yliopistollinen tutkinto, hän hakee Valviran ohjeistuksen mukaan sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Opiskelijaa ohjeistetaan asiasta tarkemmin valmistumisvaiheessa.

Tilapäisenä toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävissä (Valvira).


 

Tästä linkistä voit palata Opinnot Jyväskylän yliopiston sosiaalityön maisteriohjelmiin tähtääville -sivulle.