Valintatehtävän ohje: Sosiaalityön aineopintojen haku, kevät 2023

Hakemus sosiaalityön aineopintoihin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopistossa täytetään Opintopolku-palvelussa. Hakuaika on 12.–26.4.2023 klo 15.00. Tältä sivulta löydät ohjeen valintatehtävän tekemiseen. Onnea hakuun!

Valintatehtävän tekeminen

 1. Lue alla olevat vastausohjeet huolellisesti (näiden ohjeiden lisäksi tehtäviin vastaamiseen ei anneta muita ohjeita).
 2. Perehdy aineistoon.
 3. Vastaa kolmeen kysymykseen esseemuotoisesti.

Vastausohjeet valintatehtävässä

 • Vastaa kysymyksiin suomeksi ja itsenäisesti (vastausten laatimiseen ei saa osallistua kukaan muu kuin hakija).
 • Laadi otsikkosivu, josta käyvät ilmi nimesi ja syntymäaikasi.
 • Valintatehtävän vastaustesi yhteispituus saa olla korkeintaan puolitoista (1 ½) sivua. Huom! Otsikkosivua ei lasketa mukaan yhteispituuteen. 
 • Käytä riviväliä 1, fonttikokoa 12 pt Times New Roman ja reunamarginaalia 2 cm.
 • Nimeä tiedosto omalla nimelläsi tähän tapaan: Oili_Opiskelija_syntymäaika esim. 131094) ja tallenna tiedosto joko docx- tai pdf-muodossa. 
 • Palauta tehtävä sähköisen hakulomakkeen yhteydessä.

Aineisto valintatehtävässä

Arja Jokinen: Neuvonanto ja kasvotyö sosiaalityön vuorovaikutusharjoitusten vertaispalautteessa Janus vol. 30 (3) 2022, 215-231
https://journal.fi/janus/article/view/109215/72480

Valintatehtävän kysymykset

 1. Määrittele kasvotyö ja kerro, miten kasvotyötä artikkelin teoreettisen taustan mukaan pitäisi tehdä (Max.18 pistettä)
 2. Kerro, millaista kasvotyössä tapahtuvaa nonverbaalista viestintää Jokisen aineistossa esiintyi? (Max.14 pistettä)
 3. Pohdi tutkimuksen toteuttamisen tapaan ja tutkimusetiikkaan liittyviä haasteita. (Max. 8 pistettä)

Valintatehtävän palauttaminen

Valintatehtävä palautetaan hakemuksen liitteenä. Ohje hakuun ja liitteisiin liittyen löytyy sosiaalityön aineopintojen hausta kertovalta sivulta (linkki)