Soveltavan liikunnan opinnot  JYU avoimessa

Opiskele soveltavan liikunnan tutkittua tietoa, teoriaa ja käytäntöjä avoimessa yliopistossa.  Soveltavan liikunnan moduuli avoimessa yliopistossa on laajuudeltaan 15 opintopistettä

Osaamista soveltavan liikunnan tukemiseen

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan opintojen avulla kehitetään kykyä suunnitella ja ohjata liikuntaa henkilöille, joilla on erityistarpeita.

Opinnot tarjoavat käytännön osaamista ja teoreettista tietoa muun muassa keskeisimpiin toimintakenttiin ja liikuntamuotojen soveltamiseen liittyen. Liikuntaa suunniteltaessa ja toteutettaessa soveltamisen tarvetta esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa käytännön tehtävissä soveltavan liikunnan parissa niin kouluissa, varhaiskasvatuksessa, järjestöissä, seuroissa kuin harrastustoiminnassakin. 

Liikunnan ilo kuuluu kaikille: Tietoa ja tukea ohjaustyöhön 

Soveltavan liikunnan moduuli 15 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

 

Tutustu koko opintotarjontaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Soveltavan liikunnan moduulin 15 op

  • opiskelet joustavasti verkon välityksellä
  • voit määrittää omaa opiskelutahtiasi itse