Suomi toisena kielenä opetuksessa

Monikielisten oppijoiden suomea

Suomalainen yhteiskunta monikielistyy ja monikulttuuristuu kaiken aikaa. Opetuksessa ja ohjauksessa on kautta koulutusjärjestelmän yhä suurempi tarve erityisosaamiselle suomen opettamisessa toisena tai vieraana kielenä, eli S2-kielenä.

Avoimen yliopiston Suomi toisena kielenä opetuksessa on työelämälähtöinen opintokokonaisuus esimerkiksi aikuiskouluttajille, aineen-, luokan- ja erityisopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille, opinto-ohjaajille sekä koulutushallinnossa työskenteleville. Opinnot antavat välineitä monikielisten oppijoiden opetukseen.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Suomi toisena kielenä opetuksessa -opinnot tarjoavat konkreettisia kielipedagogiikan lisätyökaluja työelämän tarpeisiin. Esimerkiksi perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuuden antavissa opinnoissa ei tyypillisesti käsitellä juuri lainkaan S2-sisältöjä. Tämän opintokokonaisuuden B-moduulissa on tarjolla opintojaksoja jopa kirjallisuuden S2-näkökulmaiseen opetukseen. 

Opinnot mahdollistavat suuntautumisen maahanmuuttajien kanssa toimimiseen monipuolisissa koulutusalan tehtävissä, niin peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa kuin aikuisten perusopetuksessa. 

Tutustu ja ilmoittaudu tästä suomi toisena kielenä opetuksessa -opintoihin opinto-oppaassamme.


Opiskele itsellesi sopiva S2-kokonaisuus

Suomi toisena kielenä opetuksessa -opinnoissa on kaksi vaihtoehtoista moduulia, joista valitset koulutustaustasi mukaan: A ja B.

Suomi toisena kielenä opetuksessa A 

Valitse moduuli A, jos et ole aiemmin opiskellut suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoja.

Moduulin laajuus on 1520 opintopistettä. Valitset näistä opintojaksoista sinulle sopivat:

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen 5 op
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt 5 op
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi 5 op
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

Nämä opinnot sopivat sinulle, joka haluat perehtyä S2-oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kielitietoisen koulutuksen periaatteisiin.

Sisällöissä otetaan huomioon eri-ikäiset oppijat ja eri koulutusasteet.

Suomi toisena kielenä opetuksessa B

Sinulle sopii B-moduuli, jos olet jo suorittanut suomen kielen opintoja.

Tässä moduulissa valitset seuraavista opintojaksoista yhteensä 15–35 opintopisteen verran:

 • STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi 5 op
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op
 • SKIS408 Kieli työelämässä 5 op
 • KIRA241 Kirjallisuuden pedagogiikka 5 op
 • KIRS1205 Kirjallisuuden syventävä pedagogiikka 5 op

Moduuli B:ssä lähdetään liikkeelle aiemman suomen kielen yliopistotasoisen osaamisen perusteella. Moduulissa on ainutlaatuinen mahdollisuus esimerkiksi äidinkielen opettajan saada S2-osaamista kirjallisuuden opettamiseen. 

Opiskelijatarina

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus

JYU avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.  Jos tavoittelet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta, voit tehdä meillä sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella.

Voit opiskella

 • aloittamalla ympäri vuoden
 • vaihtoehtoisilla suoritustavoilla
 • omassa aikataulussasi
 • osittain etäopiskellen
 • lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä

S_ja_S2_pikkukuva.png

Oletko luokanopettaja?

Sinulle saattaisi sopia esimerkiksi tällainen moduulin A opintopaketti:

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi TAI STKE129 Kielitietoinen koulutus

Tämä opintopaketti soveltuisi esimerkiksi luokanopettajalle, 
erityis(luokan)opettajalle, maahanmuuttajien ohjaajalle aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opettajalle, ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalle tai koulutushallinnon ja kuntasektorin toimijalle. 

S2 on tärkeää osaamista opetusalalla

Oletko äidinkielenopettaja?

Sinulle saattaisi sopia esimerkiksi tällainen moduulin B opintopaketti:

 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi TAI STKE129 Kielitietoinen koulutus
 • KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka
 • KIRS1205 Kirjallisuuden syventävä pedagogiikka

Tämä opintopaketti soveltuisi esimerkiksi
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalle (S2- ja kirjallisuus-oppimäärän opettajat) perusopetuksen vuosiluokilla 7–9, aikuisten perusopetuksessa ja lukiossa.

Oletko ammatillisen koulutuksen opettaja tai suomea jo opiskellut luokanopettaja?

Sinulle saattaisi sopia esimerkiksi tällainen moduulin B opintopaketti:

 • STKE111 Suomi opittavana kielenä
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi TAI SKIS408 Kieli työelämässä

Tämä opintopaketti soveltuisi esimerkiksi
ammatillisen koulutuksen (S2-)opettajalle, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opettajalle, sekä sellaiselle luokanopettajalle tai erityis(luokan)opettajalle, jolla on pohjalla suomen kielen tai S2-opintoja.

Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä & kirjallisuus avoimessa yliopistossa