Taidehistoria ja taidekasvatus

Taidehistorian ja taidekasvatuksen opinnoissa tutustutaan eri tyylikausiin ja taiteeseen osana kasvua

Miten erottaa eri aikakausien taidetta? Miten kultuuriperintö syntyy? Miten taidetta tarkastellaan kriittisesti? Mitä taide on arjen ilmiönä? Taidehistorian ja taidekasvatuksen opinnoissa tutustut taiteen ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksiin sekä opit hahmottamaan taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä ja tyylikausia. Samalla perehdyt myös taiteen ja estetiikan eri suuntauksiin ja opit analysoimaan kulttuurituotteita ja kulttuuritoimintaa.  Opintokokonaisuus yhdistää taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset perusteet. 

Taidekasvatus_pikkukuva.png

Voit opiskella taidehistoriaa ja taidekasvatusta

  • ilmoittautumalla opintoihin vuosittain alkusyksystä
  • osallistumalla lähiopetukseen joko paikan päällä tai reaaliaikaisesti verkossa
  • osin itsenäisesti etäopiskellen oppimistehtäviä tehden 

Taide nähdään laajana ja muuttuvana kenttänä, jonka raja populaarikulttuuriin on avoin.

Jyväskylän yliopiston taidehistorian oppiaineen kohteena on koko visuaalisen kulttuurin kenttä. Opinnoissa voi tutustua sekä kuvataiteiden, rakennetun ympäristön ja muotoilun että laajemmin visuaalisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön ilmiöihin. Opinnot antavat yleiskäsityksen taidehistoriasta tieteenalana, ja opit analysoimaan ja tulkitsemaan taiteen ilmiöitä: taiteen suuntauksia ja eri taideilmiöiden tavoitteita, luonteenomaisia piirteitä ja historiallisia jatkumoita.

Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen oppiaineessa taidetta tarkastellaan toimintana ja käytäntöinä. Taidekasvatuksen näkökulmasta taide on kasvamisen ja oppimisen kenttä, jossa yksilöt ja yhteisöt, eri ilmaisuvälineitä käyttäen, käsittelevät tärkeitä aiheita, rakentavat itseä ja maailmaa ja kommunikoivat toisten kanssa. Taide nähdään laajana ja muuttuvana kenttänä, jonka raja populaarikulttuuriin on avoin. Oppiaineen näkökulma on monitaiteinen ja nykykäytäntöjä korostava. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. taiteen merkitystä hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle, taiteen roolia eri ryhmien elämässä, lastenkulttuuria sekä arjen ja ympäristön estetiikkaa.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa