Taidehistoria ja taidekasvatus

Taidehistorian ja taidekasvatuksen opinnoissa tutustutaan eri tyylikausiin ja taiteeseen osana kasvua

Miten erottaa eri aikakausien taidetta? Miten kultuuriperintö syntyy? Miten taidetta tarkastellaan kriittisesti? Mitä taide on arjen ilmiönä? Taidehistorian ja taidekasvatuksen opinnoissa tutustut taiteen ja kulttuurin tutkimukseen sekä opit hahmottamaan taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä ja tyylikausia. Samalla perehdyt taiteen ja estetiikan eri suuntauksiin sekä opit analysoimaan kulttuurituotteita ja kulttuuritoimintaa. 

Voit opiskella taidehistoriaa ja taidekasvatusta

  • ilmoittautumalla opintoihin vuosittain alkusyksystä
  • osallistumalla lähiopetukseen joko paikan päällä tai reaaliaikaisesti verkossa
  • osin itsenäisesti etäopiskellen oppimistehtäviä tehden 

Taidehistoria ja taidekasvatus avoimessa yliopistossa

Taidehistorian opinnoissa tutustut kuvataiteiden, rakennetun ympäristön ja muotoilun sekä visuaalisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön erilaisiin teemoihin.

Opintojen myötä saat yleiskäsityksen taidehistoriasta tieteenalana ja opit analysoimaan taiteen ilmiöitä, kuten taiteen suuntauksia, luonteenomaisia piirteitä ja historiallisia jatkumoita sekä erilaisten taideilmiöiden tavoitteita.

Taidekasvatus_pikkukuva.png

Taide nähdään laajana ja muuttuvana kenttänä, jonka raja populaarikulttuuriin on avoin.

Taidekasvatuksessa taidetta tarkastellaan toimintana ja käytäntöinä: se ymmärretään kasvamisen ja oppimisen kenttänä, jossa yksilöt ja yhteisöt käsittelevät tärkeitä aiheita, rakentavat itseä ja maailmaa sekä kommunikoivat toistensa kanssa eri ilmaisuvälineitä käyttäen. Taide nähdään laajana ja muuttuvana kenttänä, jonka raja populaarikulttuuriin on avoin.

Taidekasvatuksessa teemoja lähestytään monitieteisestä ja ajankohtaisesta näkökulmasta. Alan tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa arjen ja ympäristön estetiikkaa, lastenkulttuuria sekä sitä, mikä merkitys taiteella on eri ryhmien elämään ja ihmisen hyvinvointiin.

Kiinnostuitko? Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan opinto-oppaassa