Tiedonhankinnan perusteet

Opiskele tiedonhankinnan perusteet jo opintojesi alkuvaiheessa, niin löydät hakemasi tiedon helpommin. Tutustut myös lähteiden käyttöön ja tutkimustiedon julkaisuun.

Tiedonhankinnan taidot ovat pohja tutkintohaaveille

Opintojakson sisältönä on tiedonhaun prosessi hakutehtävän analysoinnista ja tiedonlähteiden paikantamisesta hakutulosten arviointiin sekä lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen ymmärtämiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa ja hallitsee verkkomateriaalien käytön perusteet.

Opintojakso sopii kaikkien oppiaineiden opiskelijoille, ja se sisältyy pakollisena opintojaksona kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yleisopintoihin sekä kasvatustieteen aikuis- ja varhaiskasvatustieteen ja erityspedagogiikan aineopintoihin.

Tutustu ja ilmoittaudu tästä tiedonhankinnan perusteiden opintojaksolle opinto-oppaassamme