16.05.2018

Tiedonhankinnan perusteet

Pohjana tutkintohaaveille.

Opintojakson sisältönä on tiedonhaun prosessi hakutehtävän analysoinnista ja tiedonlähteiden paikantamisesta hakutulosten arviointiin sekä lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen ymmärtämiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa ja hallitsee verkkomateriaalien käytön perusteet.

Opintojakso sopii kaikkien oppiaineiden opiskelijoille ja se sisältyy pakollisena opintojaksona kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon yleisopintoihin.

Avoimessa yliopistossa lv. 2018-2019 järjestettävät opinnot