Tilastotiede avoimessa yliopistossa

Syvennä tilastotieteen osaamistasi avoimessa yliopistossa. Opinnot ovat avoimet kaikille.

Valmistaudutko psykologian pääsykokeeseen? Suunnitteletko tilastollista tutkimusta? Opinnoista saat välineitä matemaattiseen ajatteluun ja määrälliseen tutkimukseen sekä ymmärrystä tilastojen tekoon ja tulkintaan.


Opiskele tilastotiedettä

 Tilastotieteen opiskelu on hyödyksi kenelle vain. Tilastotieteen opinnot soveltuvat erityisen hyvin kandidaatin ja maisterin opintoja tekeville, tutkielmaa tekeville tueksi sekä esimerkiksi psykologian pääsykokeisiin valmentautuville. 

Tilastotieteen opinnoissa 

  • opiskelet etä- ja verkko-opintoina
  • tarjoamme verkko-ohjausta opintojesi tueksi
  • voit aloittaa opintosi syys- tai kevätlukukaudella

Matematiikka ja tilastotiede

Ota tilastotieteen perusteet haltuun

Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista, kuten empiirisen aineiston hankintamenetelmistä sekä yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailusta graafisesti.

Peruskurssi vaaditaan monien kandidaatin tutkintojen yleisopintoihin. Lisäksi opintojakso on hyödyllinen muun muassa väitöskirjatyöntekijöille, joilla aiemmista tilastotieteen opinnoista on kulunut vuosia.

SPSS-kurssilla opit, miten toteutat tilastollisia analyysejä SPSS–ohjelmalla. Kurssilta saat käytännön apua tutkimukseesi, opintoihisi tai työelämään.