Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Väkivaltatutkimuksen opintoja on tarjolla avoimessa yliopistossa syksyyn 2023 saakka. Väkivaltatutkimuksen opinnot antavat työkaluja väkivallan ja sen vaikutusten ymmärtämiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus keskittyy arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuvaan ja kohdattavaan väkivaltaan, sekä väkivallan kulttuureihin ja mediaväkivaltaan. Opintokokonaisuus on kehitetty Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen, historian ja etnologian sekä psykologian laitosten yhteistyönä.

Eri aloille tarvitaan väkivaltaan ja sen vaikutuksiin perehtyneitä tutkijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia, joilla on sekä teoreettista pätevyyttä että kykyä soveltaa osaamistaan. Väkivalta-asiantuntijuuden tarve on viime vuosina tunnistettu laajalti yhteiskunnassa: erityisen vakavaksi tarve on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa.

Väkivaltatutkimuksen opintojen toteuttaminen avoimena yliopisto-opetuksena päättyy syksyn 2023 jälkeen. Siitä eteenpäin väkivaltatutkimuksen opintoja pyritään tarjoamaan Jyväskylän yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille tiedekunnan erillisinä opintoina.

Syksyllä 2023 avoimessa yliopistossa on tarjolla vielä kertaalleen yhdet toteutukset jaksoissa
VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto 5 op,
VVAA5002 Väkivalta ja instituutiot 5 op,
HISA5013 Historiallinen väkivaltatutkimus 5 op ja
KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri 5 op.

Kurssikuvaukset julkistetaan opinto-oppaassa kesäkuun aikana.
Huom. Syksyllä 2023 väkivaltatutkimuksen opinnot aloittaville ei siis ole tarjolla jaksoa PSYA5005 Lähisuhdeväkivalta - ehkäisevät ja hoidolliset interventiot. 

Opiskele väkivaltatutkimusta 

Väkivaltatutkimuksen opinnoissa perehdytään mm. väkivaltaan ilmiönä ja tutkimuskohteena, väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin, väkivaltarikollisuuden historiaan sekä symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemiseen taiteessa ja kulttuurissa.

Opinnot suoritettuasi tunnistat väkivallan mekanismeja ja saat valmiuksia kohdata, tunnistaa ja jäsentää väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä tutkimuksellisesti että käytännön työssä.

Väkivaltatutkimuksen opinnoissa

  • voit opiskella itsenäisesti
  • voit määrittää omaa opiskelutahtiasi itse
  • opiskelet etä- ja verkko-opintoina

Opinnot ovat aineopintotasoisia, eli perusopintoja vaativampia. Edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulututkinnon.

Joissakin jaksoissa osa kirjallisuudesta ja luentotallenteista on englanninkielisiä. Useimmissa jaksoissa suoritustapana on esseetyyppinen tehtävä, johon vastataan tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti käyttäen tieteellisen kirjoittamisen mukaisia viittauskäytänteitä. Edeltävien opintojen avulla pyrimme varmistumaan, että opiskelijoilla olisi hyvät edellytykset väkivaltatutkimuksen opintojen suorittamiseen.

Jos edeltävien opintojen vaatimus ei kohdallasi täyty, voit suorittaa avoimessa yliopistossa ensin jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden. Opintotarjonnastamme edeltäviksi opinnoiksi soveltuvat hyvin esim. sosiaalityön, yhteiskuntatieteiden ja filosofian, psykologian tai nuorisotutkimuksen perusopinnot.

Opintojen rakenne

  • VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto 5 op – Ydinopintojakso (suositeltava esitieto muille opintojaksoille)
  • VVAA5002 Väkivalta ja instituutiot 5 op
  • HISA5013 Historiallinen väkivaltatutkimus 5 op
  • KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri 5 op
  • PSYA5005 Lähisuhdeväkivalta – ehkäisevät ja hoidolliset interventiot 5 op (tämä jakso tarjolla vain niille, jotka ovat aloittaneet väkivaltatutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa keväällä 2023 tai aikaisemmin)

Ensimmäisenä suositellaan suoritettavasi ydinopintojakso VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op). Se on suositeltava esitieto muille Väkivaltatutkimuksen opintojaksoille.

Lue lisää väkivaltatutkimuksen opintojaksoista avoimen yliopiston opinto-oppaasta.

 

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa