KOPIO Varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopintojen opiskelua yhteisöllisessä ryhmässä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä verkkovälitteisesti. Varhaiskasvatustieteen aineopinnot ovat osa varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviä opintoja ja erityispedagogiikan aineopinnoista osa sisältyy erityisopettajaksi pätevöittäviin opintoihin. Aineopintokokonaisuudesta saa myös lisäpisteitä tutkintoon tähtäävissä avoimen väylän hauissa.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on perustamassa varhaiskasvatustieteen aineopintojen (35 op) ja erityispedagogiikan aineopintojen (35 op) opintoryhmät 08/2023 alkaen. Opetus ja ohjaus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa.

 • Tule verkkovälitteiseen infotilaisuuteen tiistaina 30.5.2023 klo 17.30-19:00.
 • Varhaiskasvatustieteen aineopintoryhmään ovat tervetulleita kaikki lasten oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta kiinnostuneet, joilla on suoritettu kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatuksen perusopintokokonaisuus (25 op).
 • Erityispedagogiikan aineopintoryhmään ovat tervetulleita kaikki oppimisen ja osallistumisen esteistä ja niiden poistamisesta sekä vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemisesta kiinnostuneet, joilla on suoritettuna erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus (25 op).

Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot on tarkoitettu:

ja sen lisäksi

 • varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä tavoitteleville,
 • opetus- ja koulutustehtäviin tähtääville tai
 • lasten oppimisesta, ohjauksesta ja kasvatuksesta kiinnostuneille.

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa tutustut kehitysteorioihin, leikin teorioihin ja leikin merkitykseen oppimisessa. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja omien akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Erityispedagogiikan aineopinnot on tarkoitettu:

ja sen lisäksi

 • erityisopettajan pätevyyttä tavoitteleville,
 • opetus- ja koulutustehtäviin tähtääville tai
 • oppimisen ja osallistumisen esteistä ja niiden poistamisesta sekä vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemisesta kiinnostuneille.

Erityispedagogiikan aineopinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset tarkastelemaan tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja omien akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Miksi sinun kannattaa tulla mukaan?

 • Voit opiskella työn ohessa.
 • Voit opiskella kotona, sillä ohjaus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa.
 • Saat opiskeluusi opintoryhmän tuen.
 • Saat henkilökohtaista ohjausta ryhmänohjaajaltasi.
 • Opiskelet yhteisöllisesti omassa opintoryhmässä vaihtelevin suoritustavoin.
 • Ryhmän yhteinen aikataulu rytmittää opiskeluasi. 

Kuule lisää infotilaisuudessa 30.5.2023 klo 17.30–19.00

Haluatko kuulla lisää varhaiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista ja opiskelusta yhteisöllisessä ryhmässä?

Tule mukaan kaikille avoimeen infotilaisuuteen, jossa kerrotaan opinnoista sekä varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan  tutkintokoulutukseen hakemisesta. Tervetuloa!

 • Milloin: Tiistaina 30.5. klo 17.30–19.00
 • Missä: Verkossa https://jyufi.zoom.us/j/64515109080 (Zoom-linkki aukeaa noin klo 17:15)
 • tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista
 • tilaisuus tallennetaan.

Opiskelu varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopintoryhmässä

Tapaamiset verkossa

Tärkeinä oppimisen paikkoina toimivat verkkotapaamiset ryhmänohjaajan ja opintoryhmän kanssa

Monipuoliset opiskelutavat

Verkkotapaamisissa orientoidutaan aina kuhunkin opintojaksoon ja avataan kyseisen jakson suoritustapaa (verkkokurssi, oppimistehtävä ja verkkotentti). Verkko-oppimisympäristöinä toimivat Zoom ja Moodle. 

Osallistuessasi näihin opintoihin saat opiskelusi ja oppimisesi tueksi oman opintoryhmän, ryhmälle suunnitellun Moodle-kurssialueen ja ryhmänohjaajan. Henkilökohtaista palautetta ja ohjausta on saatavilla koko opintojen ajan. 

Opintoryhmän alustava aikataulu

Alla on kummankin aineopintokokonaisuuden rakenne. Suoritusaika noin 1,5-2 vuotta (lukuvuodet 2023-2024 ja 2024-2025). Opinnot aikataulutetaan siten, että hakeminen tutkinto-opiskelijaksi kevään 2025 hauissa on mahdollista.
Tarkempi opintojen aikataulu ilmoitetaan tällä verkkosivulla ennen infotilaisuuden alkua. Aikataulua tarkennetaan yhdessä ryhmän kanssa. 

Verkkotapaamiset opettajan kanssa ovat iltaisin klo 17:30-19:00 noin kerran kuussa. Tapaamisten ajankohdat tarkentuvat ennen infotilaisuutta.

Tervetuloa mukaan!

VARHAISKASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35-37 OP ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35-37 OP
Sisältöopinnot 15 op, valitaan kaikki Sisältöopinnot 15 op, valitaan kolme jaksoa
VKTA1015 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (5 op) ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena (5 op)
VKTA1020 Monimuotoinen lapsuus (5 op) ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä (5 op)
VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus (5 op) ERIA1040 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus (5 op)
  ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut (5 op)
  ERIA1080 Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys (5 op)
Menetelmäopinnot 10 op, valitaan kaikki Menetelmäopinnot 10 op, valitaan kaikki
KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)
Huom! Edeltävänä opintojaksona KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op) tai vastaavat opinnot
KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)
Huom! Edeltävänä opintojaksona KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op) tai vastaavat opinnot
Proseminaari / Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen JA Harjoittelu, 10 op Proseminaari / Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen JA Harjoittelu, 10 op
VKTA4200 Proseminaari (9 op) + 
LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
ERIA4200 Proseminaari (9 op) +
LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
vaihtoehtona proseminaarille ja tiedonhakinnan perusteille vaihtoehtona proseminaarille ja tiedonhakinnan perusteille
KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op) + 
VKTA3005 Harjoittelu: tutustuminen varhaiskasvatukseen toimintaympäristöihin (5 op)
KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op) + 
ERIA283 Harjoittelu: tutustuminen varhaiskasvatukseen toimintaympäristöihin (5 op)
Muut opinnot, 2 op
(vaaditaan edeltävinä opintoina opintojaksolle KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op))
Muut opinnot, 2 op
(vaaditaan edeltävinä opintoina opintojaksolle KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op))
KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op) KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op)

 

Opintojaksojen sisältökuvaukset löydät opinto-oppaasta.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Varhaiskasvatustieteen aineopintojen pohjaopintovaatimuksena on joko kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatuksen perusopinnot 25 op. 

Erityispedagogiikan aineopintojen pohjaopintovaatimuksena on erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Ilmoittautumisohjeet:

1. Sitovat ilmoittautumiset aineopintoryhmiin ti 30.5.-12.8.2023

 • Rekisteröidy Jyväskylän yliopiston OMA - omien tietojen hallinta -palvelussa.
 • Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan opintoihin ilmoittautumista varten.
 • Rekisteröityminen tehdään omilla verkkopankkitunnuksilla.
 • Sitova ilmoittautuminen kumpaankin aineopintoryhmään aukeaa ti 30.5.2023 (ilmoittautumislinkki).
 • Ryhmät käynnistetään, jos ilmoittautuneita on noin 10 opiskelijaa/opintokokonaisuus.
 • Ryhmiin voi ilmoittautua myös aineopinnot jo aloittaneet.
 • Ryhmän sitovan ilmoittautumisen yhteydessä ei peritä opintomaksua, vaan opintomaksut maksetaan opintojaksoille ilmoittautuessa.
 • Opintomaksu on 15 €/opintopiste. Opintojaksojen laajuudet ovat 5-9 opintopistettä. 35 opintopisteen laajuinen aineopintokokonaisuus maksaa yhteensä 525 €.
 • Ryhmän käynnistymisestä ilmoitetaan jokaiselle henkilökohtaisesti sähköpostilla viimeistään perjantaina 18.8.2023.
 • Opintojen aloitusinfo on maanantaina 21.8.2023.

Voit hakea opiskelemaan JYU:n tutkinto-ohjelmiin  Jyväskylään tai Kokkolaan

Keski-Suomen seutukunnat tarjoavat tiloja yhteisölliseen opiskeluun

Äänekoski, Keuruu, Jämsä, Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas tarjoavat asukkailleen mahdollisuutta opiskella yhteisöllisesti omalla paikkakunnallaan. Opinnoissa hyödynnetään hubeja ja yhteisöllisiä työtiloja opiskelijoiden koontumisiin esim. verkkotapaamisissa ryhmänohjaajan kanssa. 

Opintoryhmien käynnistymisen jälkeen kerätään tieto niistä opiskelijoista, jotka haluavat hyödyntää Keski-Suomen seutukuntien tarjomaa mahdollisuutta yhteisöllisiin kokoontumisiin omalla paikkakunnallaan.


Lisätietoja opinnoista

Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi, +358 40 805 3112 (varhaiskasvatustiede), hallinnolliset asiat
Yliopistonopettaja Anna Leino, anna-maria.a-m.leino@jyu.fi, +358 50 479 0679 (varhaiskasvatustiede), sisällölliset asiat

Koulutuspäällikkö Paula Savela, paula.savela@jyu.fi, +358 50 428 5293 (erityispedagogiikka), hallinnolliset asiat
Yliopistonopettaja Pekka Matilainen, pekka.matilainen@jyu.fi, +358 40 805 4423 (erityispedagogiikka), sisällölliset asiat
Yliopistonopettaja Sanna Uotinen, sanna.uotinen@jyu.fi, +358 40 576 7785 (erityispedagogiikka), sisällölliset asiat

Tutustu Jyväskylän avoimen  yliopiston opintotarjontaan

Jos et pysty sitoutumaan opintoryhmän aikatauluihin, voit opiskella aineopinnot itsenäisinä verkko-opintoina. Löydät varhaiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopintojen ja monen muun oppiaineen sisällöt, ilmoittautumisohjeet ja suoritustavat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinto-oppaasta.