Erityispedagogiikan aineopintoryhmän (2023-2025) opetusaikataulut

Erityispedagogiikan aineopintojen etenemismalli 2023-2025

Erityispedagogiikan aineopinnot 35-37 op

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia, aikataulua tarkennetaan yhdessä ryhmän kanssa.
Opintojaksojen sisältökuvaukset löydät opinto-oppaasta.


Syyslukukaudella 2023:

 • Aloitusinfo - näin aloitat opintosi
  • ma 21.8.2023 klo 17.30–19.30
 • KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op)
  • Suoritustapa: kirjallinen oppimistehtävä
  • Orientaatio opintojaksolle: ma 21.8.2023 klo 17.30–19.30
  • Verkkoharjoitus: ti 5.9.23 klo 17.00–19.00
 • ERIA1080 Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys (5 op)
  • Suoritustapa: verkkokurssi, verkkoseminaari, verkkotapaamiset (2 kpl)
  • Orientaatio opintojaksolle: To 14.9. klo 17.30–19.00
  • Verkkokurssi Moodlessa, suoritusaika 25.9.–31.12.2023
  • Verkkoseminaari: to 28.9. klo 17.30–19.30
  • Verkkotapaamiset: lokakuun loppussa ja marraskuussa
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)
  • Suoritustapa: verkkokurssi ja harjoitukset
  • Orientaatio opintojaksolle: ti 3.10.2023 klo 17.30–19.00
  • Verkkokurssi Moodlessa, suoritusaika 10.10.2023–15.1.2024
  • Harjoitukset (aina klo 17–19): to 26.10., to 2.11., to 9.11., to 16.11., to 23.11.2023
 • Tieteellisen kirjoittamisen ilta
  • ma 6.11.2023 klo 17.30–19.00
 • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut (5 op)
  • Suoritustapa: kirjallinen oppimistehtävä, suoritustaika 8.1.–14.4. 
  • Orientaatio opintojaksolle: ti 12.12.2024. klo 17.30–19.00

Kevätlukukaudella 2024:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
  • Suoritustapa: verkkoluennot, verkkoseminaarit ja tentti
  • Orientaatio opintojaksolle: ma 22.1.2023 klo 17.30–19.00
  • Verkkoluennot (aina klo 17.30–19.00):  ti 6.2., to 14.3. ja ti 19.3.2024 (tulevat myös tallenteiksi)
  • Verkkoseminaarit (aina klo 17.30–19.00): ti 20.2 ja ti 5.3.2024 (HUOM! osallistuminen pakollista)
  • Tentti: ti 26.3.2024 klo 16.30–20.30 , uusintatentti to 11.4.2024 klo 16.30–20.30
 • Ryhmätapaaminen
  • ma 12.2.2024 klo 17.30–19.00
  • Syksyn 2023 palautekyselyn koontia, kevään opinnot ja muita ajankohtaisia aiheita
 • ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena (5 op)
  • Suoritustapa: kirjallinen oppimistehtävä, suoritusaika 1.3.–15.9.2024
  • Orientaatio opintojaksolle: Ma 4.4.2024 klo 17.30–19.00
 • Valmistautuminen syyslukukauteen 2024
  • to 16.5.2024 klo 17.30–19.00
  • Kohti proseminaaria vai kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtymistä ja harjoittelua?

Lukuvuosi 2024-2025:

Aikataulut ilmoitetaan keväällä 2024

 • ERIA4200 Proseminaari (9 op) + LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

TAI

 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op) + ERIA283 Harjoittelu: tutustuminen varhaiskasvatukseen toimintaympäristöihin (5 op)